Revision av fastighets- och bostadsaktiebolag

Vi är en av de ledande revisionssammanslutningarna i Finland inom revisioner av fastighets- och bostadsaktiebolag. Vi betjänar ditt fastighetsbolag, bostadsaktiebolag, husbolag eller din bostadsrättsförening med erfarenhet och yrkeskunskap. 

Våra experter betjänar husbolag, dvs. bostadsaktiebolag, samt fastighetsaktiebolag i frågor som rör revision. Kontakta oss , så diskuterar vi revisionen av ditt bostadsaktiebolag!

När behöver ett fastighets- eller bostadsaktiebolag en revisor?

En CGR- eller GR-revisor ska väljas för ett bostads- eller fastighetsaktiebolag, om det omfattar minst 30 lägenheter som aktieägarna besitter eller om tillräckligt många aktieägare yrkar på det. Även till exempel revisionslagen, aktiebolagslagen eller bolagsordningen kan förplikta att en revisor anlitas, beroende på situationen.

Ett bolag med mindre än 30 lägenheter kan verka utan kontinuerlig revision eller verksamhetsgranskning. Det kan dock vara nyttigt att skaffa en revisor, särskilt om stora renoveringar utförs i fastighets- eller bostadsaktiebolaget eller om bolaget har stora lån. I detta fall kan aktieägarna med hjälp av en revisor försäkra sig om att till exempel bokföringen av byggnadsarbetet eller låneandelskalkylen är korrekta.

Ibland orsakar stora renoveringar även att de gränsvärden för att skaffa en revisor som fastställs i revisionslagen överstigs under två på varandra följande räkenskapsperioder på grund av renoveringsprojektet, när de belopp som betalas i vederlag eller som engångsbetalningar ökar.