• ISAE 3402 -varmennuspalvelut

    Varmennus osoittaa asiakkaillesi, että prosessisi ovat toimivia ja vaatimustenmukaisia

    Ota meihin yhteyttä

ISAE 3402 -varmennuspalvelut

ISAE 3402 -varmennus osoittaa asiakkaillesi, että prosessisi ovat toimivia ja vaatimustenmukaisia. Varmennusprosessi on myös oiva mahdollisuus kehittää palveluntuottajan sisäistä valvontaympäristöä. Varmennusraportti säästää palveluntarjoajan aikaa, kun asiakkaiden tilintarkastajat voivat hyödyntää varmennusraporttia moninkertaisen, jokaisen asiakkaan osalta tehdyn prosessien ja kontrollien tilintarkastuksen sijaan.

Kun palvelukeskus tai tilitoimisto haluaa kehittää sisäistä valvontaympäristöään, talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien laadun ja toiminnan tehokkuuden arviointi ovat keskeisiä tekijöitä. 
Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun palveluntuottaja kartoittaa aluksi asiakkailleen tuottamiensa liiketoimintaprosessien kontrolliympäristön nykytilan sekä tekee tarvittavat toimenpiteet havaittujen puutteiden tai tehottomien kontrollien/tuplakontrollien korjaamiseksi. Tässä kehitystyössä me voimme olla apunanne. 

Voimme sparrata prosessien ja kontrollien määrittelytyössä. Sitten kun prosessit sekä niissä olevat kontrollit on määritelty toimintaympäristöön sopiviksi ja toimiviksi, ja niistä on laadittu kuvaukset, voimme suorittaa kyseisten prosessien ISAE 3402 -varmennuksen. 

ISAE 3402 -varmennuksen hyödyt

ISAE 3402-varmennusraportti kertoo asiakasyhteisöjen tilintarkastajille, että tilitoimiston/ palvelukeskuksen sisäinen valvontaympäristö on varmennettu. Asiakkaiden tilintarkastajat voivat hyödyntää ISAE 3402 -varmennusraporttia, ja tilitoimisto/ palvelukeskus välttyy moninkertaiselta, kunkin eri asiakkaan osalta tehdyltä prosessien ja kontrollien tilintarkastukselta. Lisäksi tehty ISAE 3402 -varmennus on osoitus laadukkaasta ja tehokkaasta toiminnasta.  ISAE 3402 -varmennusraportin avulla on mahdollista perehtyä myös palveluntuottajan prosessien ja sisäisen valvonnan laatuun ja lainmukaisuuteen. Varmennusraportti toimii palveluntuottajalle myös erottautumiskeinona asiakkaiden tarjouskilpailutuksissa ja kertoo palveluntarjoajan luotettavuudesta. 

Miksi valita BDO kumppaniksi varmennukseen

Olemme suorittaneet lukuisia sparrauksia, arviointeja ja antaneet ISAE 3402 -standardin mukaisia varmenneraportteja yhteisöjen omien palvelukeskusten ja myös kaupallisten palveluntuottajien toimintaprosesseista. Asiantuntijoidemme tavoitteena ei ole ainoastaan laatia asiakkaalle varmenneraporttia, vaan myös auttaa asiakasta kehittämään toimintojaan, tehokkuuttaan sekä sisästä valvontaympäristöä.