This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Tietoturva

Tietoturva-auditoinnin avulla tunnistetaan tietojärjestelmien tietoturvan hallintaan ja toteutukseen liittyvät puutteet ja niiden kehitystarpeet. Auditoinnissa huomioidaan organisaation ja sen toimialaan liittyvät tietoturvavaatimukset. Tuemme myös ehdotettujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa sekä toteuttamisen seurannassa.

Tietoturva-auditoinnin laajuus kartoitetaan yhdessä asiakkamme kanssa. Auditointi voi kohdistua esimerkiksi yksittäiseen prosessiin, toimialueeseen tai koko organisaatioon. Auditoinnin jälkeen saat raportin tietoturvan tilasta ja suositukset sen kehittämiseksi.

Tietoturva-auditoinnin myötä  saat tiedon siitä, onko liiketoiminnan kannalta tärkeät tiedot suojattu riittävästi riskien ja vaatimusten mukaisella tavalla.

 

Asiakkaamme saa myös varmuuden siitä:

 • ovatko organisaation tietoturva- ja tietosuojavastuut hoidettu asianmukaisesti
 • onko tietoon liittyvät tietoturvavaatimukset tunnistettu
 • onko tiedot suojattu ja varmistettu asianmukaisesti
 • onko käyttöoikeudet hallittu ja valvottu asianmukaisesti ja ketkä pääsevät tietoihin
 • miten tietojen käyttöä seurataan sekä
 • onko tietojenkäsittelyssä huomioitu riittävästi väärinkäytösten ehkäisy.
   

Asiantuntijamme käyttävät työssään viitekehyksenä muun muassa hyvää IT-toimintojen ja IT-resurssien hallintotapaa (COBIT, ITIL), ISO 27000-tietoturvastandardeja, VAHTI-kriteeristöä ja toimialakohtaisia säädöksiä.
 

Tietoturva-auditoinnin palveluihimme kuuluvat:

 • tietoturvallisuuden hallinnan kehittäminen
 • järjestelmien ja tietoturvan auditointi
 • vaatimusten mukaisuuden (compliance) arviointi sekä
 • jatkuvuus-, toipumis- ja varautumissuunnittelun asianmukaisuuden arviointi ja kehittäminen.

 

Pyydä tarjous