• Laskelmat ja raportointipalvelut

Laskelmat ja raportointipalvelut

Liiketoiminnan kannattavuuden seurannassa hyvin hoidettu ja luotettava taloushallinto on avainasemassa. Useat kehityshankkeet ja muutokset edellyttävät kuitenkin varsin laaja-alaista ja systemaattista lähestymistapaa, jotta niiden suorat ja epäsuorat vaikutukset saadaan riittävällä varmuudella arvioitua. Ennustelaskelmien osumatarkkuus ja riskikertoimet on pystyttävä havainnollistamaan.

Asiantuntijoillamme on runsaasti käytännön kokemusta yritysjärjestelyihin liittyvistä arvonmäärityksistä sekä niihin liittyvien liiketoimintariskien ja synergiaetujen mallintamisesta.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa – sekä tuonti- että vientivoittoisten yritysten kohdalla – on perusteltua kertoa omasta taloudellisesta tilanteesta ja luotettavuudesta kansainvälisiin laskentastandardeihin perustuvin tunnusluvuin ja raportein. Tyypillisimpiä ohjeistuksia ovat IFRS ja US GAAP.

Standardeihin perustuvan raportoinnin tarve saattaa olla jatkuva tai kytköksissä esimerkiksi EU:n rahoittamaan kehityshankkeeseen. Molemmissa tapauksissa on usein kustannustehokkainta ostaa kotimaisen raportin muokkaaminen haluttuun standardiin palveluna ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Laskelma- ja raportointipalveluihimme kuuluvat:

  • sisäinen laskenta
  • kustannuslaskenta/toimintolaskentamallinnukset
  • ennusteiden laadinta
  • kassavirtaennusteet
  • hinnoittelumallit
  • investointilaskelmat sekä
  • IFRS-, US GAAP- ja SOX-raportointi.

 

Pyydä tarjous