Palkkahallinto ja palkanlaskenta

Palkkahallinto ja palkanlaskenta

Palkkahallinto, palkanlaskenta, niihin liittyvän lainsäädännön ja työehtosopimusten seuraaminen sekä palkanlaskentaohjelmistojen ylläpitäminen vaatii yritykseltä paljon resursseja ja aikaa. Tällaisissa tilanteissa palkkahallinnon tai sen osien ulkoistaminen voi olla hyvä vaihtoehto – näin omaa aikaa säästyy oleellisiin tehtäviin ja myös laskennan oikeellisuus ja vaatimustenmukaisuus on ammattilaisten takaama.

Tarjoamme palkkahallinnon ja palkanlaskennan palveluita yrityksellesi sen kokoon katsomatta. Edustitpa sitten pienyritystä, joka palkkaa ensimmäisiä työntekijöitään tai suurempaa organisaatiota, joka haluaa ulkoistaa palkkahallintonsa, autamme mielellämme. Palvelemme myös suomalaisia yrityksiä, jotka lähettävät työntekijöitä ulkomaille sekä kansainvälisiä yrityksiä, joka työllistävät nyt tai lähitulevaisuudessa ihmisiä Suomessa, joko täällä palkattuina tai tänne lähetettyinä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yrityksesi tarpeista! Palkkahallinnon asiantuntijapalvelumme kattavat palkanlaskennan ja tähän liittyvän raportoinnin lisäksi monipuolisesti myös muita hallinnon osa-alueita. Kaikki palvelumme ja toimittamamme raportit ovat saatavilla suomeksi, englanniksi sekä tarvittaessa myös ruotsiksi.

Olemme Taloushallintaliiton auktorisoitu jäsen ja sen auditoinnin piirissä. Osana BDO Global -verkostoa olemme myös verkoston ISAE 3402 -auditoinnin piirissä.

Esimerkkejä palkkahallinnon ja palkanlaskennan palveluistamme:

 • suomalaisen lainsäädännön mukainen palkanlaskenta
 • työehtosopimusten sääntelemä palkanlaskenta
 • asiakkaan sisäisten käytäntöjen mukainen palkanlaskenta (huomioiden lain vaatimukset)
 • luontoisetujen käsittely laajasti
 • lomapalkkojen ja lomarahojen laskenta (myös epästandardit, esimerkiksi komissioista maksettava lomapalkka)
 • keskitunti- ja keskipäiväansioiden laskenta (esim. kuten joissakin työehtosopimuksissa säädetään)
 • poissaolojen ja lomien seuranta ja käsittely palkanlaskennassa (myös epästandardit yrityskohtaiset poissaolotyypit)
 • ylityön laskenta (sisältäen lakien ja työehtosopimusten tulkintaa)
 • kilometrikorvausten ja päivärahojen käsittely
 • ulosottojen käsittely
 • ammattiliittomaksujen käsittely
 • epätyypillinen palkanlaskenta (esimerkiksi tuntipalkkaiset työntekijät, poikkeavat työehdot, netto-bruttolaskelmat, lähetetyt työntekijät, ulkomaiset työntekijät suomessa, varjopalkanlaskenta, konkurssitilainteisiin liittyvät palkanmaksut ja raportointi, maksut henkilöille, jotka eivät ole työsuhteessa yritykseen, työkorvausten käsittely, urheilijapalkkioiden käsittely, osakkeisiin liittyvien palkkioiden ja etujen käsittely (esimerkiksi, ESPP, RSU, PSU), jne.)
 • tilastoraporttien toimittaminen Tilastokeskukselle ja liittoihin
 • palkkojen lakisääteinen raportointi tulorekisteriin ja näihin liittyvät kuukausittaiset täsmäytykset
 • asiakkaan verotilin seuranta ja heille ilmoittaminen esimerkiksi, mikäli Verottaja on ladannut sinne kirjeitä tai asiakkaalla on erääntyviä veroja, viivästymismaksuja, tms.
 • palkanlaskentaan liittyvien SEPA-maksutiedostojen tai maksuohjeiden toimittaminen (mikäli asiakas hoitaa maksut itse)
 • epästandardit SEPA-tiedostot (muihin kuin suomalaisiin pankkeihin)
 • maksupalvelut tarjoamamme maksuohjelman kautta (palkanlaskentaan liittyvien maksujen käsittely)
 • palkanlaskentaan liittyvien kirjanpitotiedostojen toimittaminen
 • palkkalaskentaan liittyvien lomapalkkavaraustiedostojen toimittaminen
 • asiakaskohtaiset raportit
 • avustaminen KELA:n päivärahojen hakemisessa
 • palkanlaskentaan liittyvät Tuloreksieriin tehtävät erillisilmoitukset (esim. Ei Palkanmaksua -ilmoitus)
 • avustaminen A1-todistusten hakemisessa (Suomesta toiseen EU-maahan)
 • asiakkaamme käyttöön tarjoamamme työajanhallintajärjestelmän hallinnointi
 • asiakkaamme käyttöön tarjoamamme matkakulujärjestelmän hallinnointi
 • asiakkaamme käyttöön tarjoamamme maksatusjärjestelmän hallinnointi 

Asiantuntijamme ovat alansa ammattilaisia, jotka hoitavat palkkahallinnon tehtävät tarkasti ja ajallaan sekä niin, että niistä aiheutuu yrityksellesi mahdollisimman vähän vaivaa. Ammattilaisemme kouluttautuvat ja kehittävät osaamistaan aktiivisesti, joka osaltaan takaa palvelumme korkean laadun. Laadun varmistamiseksi ja virheiden eliminoimiseksi kaiken asiakkaille toimittamamme materiaalin tarkastaa palkan laskeneen henkilön lisäksi aina kokenut asiantuntija.

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua ja haluamme oppia tuntemaan yrityksesi erityistarpeet. Emme pallottele työtä asiantuntijalta toiselle, vaan nimeämme yrityksellesi tiimin ja tälle asiakasvastaavan, jotka kaikki perehtyvät toimeksiantoon ja varmistavat työn laadun sekä sijaistamiset esimerkiksi vuosilomien aikana. Pidämme myös mielellämme puhelimitse yhteyttä asiakkaidemme kanssa asioiden selvittämiseksi pitkän sähköpostikirjeenvaihdon sijaan.

Olemme erikoistuneet epästandardeihin palkka- ja sopimusmalleihin, kuten nettopalkkasopimuksiin, varjopalkkoihin ja ulkomaankomennuksiin, mutta toteutamme mielellämme kaikenlaisia toimeksiantoja. Teemme yhteistyötä niin PK-yritysten kuin globaalien konsernienkin kanssa – palvelumme räätälöidään aina yksilöllisesti, ja se skaalautuu yrityksen tarpeiden mukaan.

Tarjoamme suomalaisille yrityksille kaikenlaiset palkkaan liittyvät laskentapalvelut, olipa kyse sitten tyypillisistä tai standardista poikkeavista palkanlaskennan asiantuntijapalveluista. Tutustumme aina yksilöllisesti yrityksesi tilanteeseen ja tarjoamme siihen sopivinta ratkaisua. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan siitä, miten voisimme auttaa yritystäsi palkkahallinnon ja palkanlaskennan hoitamisessa.

Suurin osa palkanlaskennan asiakkaistamme on ulkomaisia yrityksiä, joilla on Suomessa työntekijöitä – joko paikallisesti palkattuja tai muista maista Suomeen lähetettyjä. Tarjoamme asiantuntevia palkanlaskentaratkaisuja työntekijöillesi Suomessa.

Tuemme myös yrityksiä, jotka suunnittelevat vaikkapa sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamista Suomeen.

Avustamme yritystäsi muun muassa seuraavissa perustamiseen ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa:

 • avustaminen yrityksen rekisteröinneissä tai rekistereistä poistamisessa
 • avustaminen yrityksen tietojen päivittämisessä Verohallinnon ja PRH:n rekistereihin (osoite, yrityksen nimi, yhteyshenkilöt, jne.)
 • avustaminen lakisääteisten työsuhdevakuutusten ottamisessa
 • avustaminen työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisessä
 • avustaminen Suomi.fi -valtuuksien hakemisessa (myös epästandardit valtuudet ulkomaisille yrityksille)

Järjestelmäratkaisut palkanlaskennan tueksi

Palkkojen ohella työnantajan tulee seurata työntekijöidensä työaikaa ja vuosilomia, sekä hoitaa muita velvoitteita, kuten käsitellä matkakuluja. Tällaiset palkkahallinnon kanssa rinnakkaiset toiminnot ja järjestelmät voivat olla työläitä ja kalliita ylläpitää. Toisaalta erilaisten taulukoiden ylläpitäminen ja vaikkapa manuaalinen työnajanseuranta on virhealtista ja saattaa käydä raskaaksi hallinnoida.

Tarjoamme yrityksesi käyttöön kotimaisten ohjelmistokumppaniemme luotettuja, Suomen lainsäädännön sekä GDPR-velvoitteiden mukaisia ohjelmistoja. Nämä järjestelmät ovat integroitavissa käyttämiemme palkanlaskennan ohjelmistojen kanssa prosessien automatisoimiseksi. Jaamme kaikki palkkahallinnon raportit kanssasi suojatussa portaalissamme.

Voimme tarjota yrityksesi käyttöön muun muassa seuraavia järjestelmiä:

 • työajahallintajärjestelmä työtuntien, lomien ja poissaolojen hallintaan
 • matkakulujärjestelmä
 • maksatusjärjestelmä palkkahallintoon liittyvien maksujen käsittelyyn

Laaja kansainvälinen asiantuntijaverkostomme takaa, että globaali organisaatiomme voi hoitaa yrityksesi ulkomaille kohdistuvat palkkahallinnon ja palkanlaskennan tarpeet. Välitämme toimeksiantosi kansainväliselle verkostollemme ja pidämme huolen, että kansainväliset palkkahallinnon tarpeesi täytetään.

Ota yhteyttä, kun tarvitset kansainvälisiä palkanlaskennan palveluita – maailmanlaajuinen verkostomme on käytettävissäsi!