Experttjänster inom löneförvaltning och löneräkning

Experttjänster inom löneförvaltning och löneräkning

Löneförvaltning, löneräkning, uppföljning av relaterad lagstiftning och kollektivavtal samt underhåll av löneprogramvara kräver mycket resurser och tid från företaget. I sådana situationer kan outsourcing av löneförvaltningen eller dess delar vara ett bra alternativ – detta sparar din egen tid för viktiga uppgifter, samtidigt som korrektheten och kravenligheten garanteras av proffs.

Vi erbjuder tjänster inom löneförvaltning och löneräkning för ditt företag, oavsett storlek. Oavsett om du representerar ett litet företag som anställer sina första anställda eller en större organisation som vill outsourca sin löneförvaltning, är vi här för att hjälpa till. Vi betjänar också finländska företag som utstationerar arbetstagare utomlands, samt internationella företag som anställer personer i Finland nu eller inom en snar framtid, antingen som anställda här eller utstationerade här.

Kontakta oss, så diskuterar vi vilka behov ditt företag har! Vid sidan av löneräkning och relaterad rapportering omfattar våra experttjänster inom löneförvaltning ett brett spektrum av andra förvaltningsområden. Alla våra tjänster och de rapporter som tillhandahålls av oss är tillgängliga på finska, engelska och vid behov svenska.

Vi är en auktoriserad medlem av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland och omfattas av förbundets revision. Som en del av BDO Global Group är vi också föremål för koncernens ISAE 3402-revision.

Exempel på våra tjänster inom löneförvaltning och löneräkning:

 • löneräkning i enlighet med finländsk lagstiftning
 • löneberäkning reglerad av kollektivavtal
 • löneräkning i enlighet med kundens interna policy (med hänsyn till lagens krav)
 • hantering av naturaförmåner
 • beräkning av semesterlön och semesterpenning (även icke-standard, till exempel semesterlön från provisioner)
 • beräkning av genomsnittliga tim- och dagsinkomster (till exempel enligt regleringen i vissa kollektivavtal)
 • uppföljning och hantering av frånvaro och semester i löneräkningen (inklusive icke-standardiserade företagsspecifika typer av frånvaro) 
 • beräkning av övertid (inklusive tolkning av lagar och kollektivavtal)
 • behandling av kilometerersättning och dagtraktamenten
 • behandling av utmätningar
 • behandling av fackliga avgifter
 • atypisk löneberäkning (till exempel timanställda, avvikande anställningsvillkor, netto-bruttoberäkningar, utstationerade arbetstagare, utländska arbetstagare i Finland, skugglöneberäkning, lönebetalningar och rapportering i samband med konkurser, betalningar till personer som inte är i anställningsförhållande med företaget, hantering av ersättningar för arbete, hantering av idrottsarvoden, hantering av belöningar och förmåner i samband med aktier (till exempel ESPP, RSU, PSU), etc.)
 • leverans av statistiska rapporter till Statistikcentralen och fackförbunden
 • lagstadgad lönerapportering till inkomstregistret och därtill hörande månadsavstämningar
 • övervakning av kundens skattekonto och meddelande till exempel om skattebetalaren har laddat upp brev där eller om kunden har skatter som förfaller, förseningsavgifter etc.
 • leverans av SEPA-betalningsfiler eller betalningsinstruktioner relaterade till löneräkning (om kunden själv tar hand om betalningarna)
 • icke-standardiserade SEPA-filer (för icke-finska banker)
 • betaltjänster genom det betalningsprogram vi tillhandahåller (behandling av betalningar relaterade till löneräkning)
 • leverans av bokföringsfiler relaterade till löneräkning
 • leverans av semesterlönereserveringsfiler relaterade till löneräkning
 • kundspecifika rapporter
 • hjälp med att ansöka om FPA:s dagpenning
 • separata deklarationer för löneräkning som ska göras till inkomstregistret (t.ex. Ingen lönebetalning)
 • hjälp med att ansöka om A1-intyg (från Finland till ett annat EU-land)
 • administration av det system för arbetstidshantering vi erbjuder våra kunder
 • administration av det system för resekostnader vi erbjuder våra kunder
 • administration av det betalningssystem vi erbjuder våra kunder

Våra experter är proffs inom sitt område och sköter löneförvaltningsuppgifterna noggrant och i rätt tid, med minsta möjliga ansträngning för ditt företag. Våra proffs utbildar och utvecklar aktivt sin kompetens, vilket i sin tur säkerställer hög kvalitet på vår service. För att säkerställa kvalitet och eliminera fel granskas allt material vi levererar till kunder alltid av en erfaren expert utöver den person som har beräknat lönen.

Vi erbjuder personlig service och vill lära känna ditt företags specifika behov. Vi bollar inte arbete från en expert till en annan, utan utser ett team och en kundansvarig för ditt företag, som alla bekantar sig med uppdraget, säkerställer kvaliteten på arbetet och ordnar med vikarier, till exempel under årliga semestrar. Vi håller också gärna kontakten med våra kunder per telefon för att reda ut saker istället för ett långt e-postutbyte.

Vi är specialiserade på icke-standardiserade löne- och avtalsmodeller, såsom nettolönekontrakt, skugglöner och utlandsuppdrag, men vi utför gärna alla typer av uppdrag. Vi samarbetar med både små och medelstora företag och globala koncerner – våra tjänster skräddarsys alltid individuellt och anpassas enligt företagets behov.

Vi erbjuder finländska företag alla typer av löneräkningstjänster, oavsett om det handlar om typiska eller icke-standardiserade experttjänster inom löneräkning. Vi fördjupar oss alltid i ditt företags specifika situation och erbjuder er den mest lämpliga lösningen.

Kontakta oss, så diskuterar vi hur vi kan hjälpa ditt företag med löneförvaltning och löneräkning.

De flesta av våra kunder inom löneräkning är utländska företag med anställda i Finland – antingen lokalt anställda eller utsända till Finland från andra länder. Vi erbjuder sakkunniga löneräkningslösningar för dina anställda i Finland.

Vi stöder också företag som till exempel planerar att etablera en filial eller ett dotterbolag i Finland. 

Vi hjälper ditt företag med bland annat följande ärenden som gäller etablering och registrering:

 • hjälp vid företagsregistreringar eller avregistreringar
 • hjälp med uppdatering av företagsinformation i Skatteförvaltningens och PRS register (adress, företagsnamn, kontaktpersoner etc.)
 • hjälp med tecknande av lagstadgade anställningsförsäkringar
 • hjälp med att ordna företagshälsovård för anställda
 • hjälp med att ansöka om Suomi.fi-fullmakter (även icke-standardiserade fullmakter för utländska företag)

Systemlösningar som stöder löneräkningen

Förutom löner måste arbetsgivaren följa upp sina anställdas arbetstider och årliga semestrar samt ta hand om andra skyldigheter, såsom hantering av resekostnader. Sådana funktioner och system parallellt med löneförvaltningen kan vara arbetskrävande och dyra att underhålla. Däremot är upprätthållande av olika tabeller och till exempel manuell uppföljning av arbetstid känslig för misstag och kan bli betungande att administrera.

Vi förser ditt företag med våra inhemska programvarupartners tillförlitliga programvara som följer finländsk lagstiftning och GDPR-skyldigheterna. Dessa system kan integreras med de löneräkningsprogram vi använder för att automatisera processer. Vi delar alla rapporter från löneförvaltningen med dig i vår säkra portal.

Vi kan bland annat förse ditt företag med följande system:

 • system för arbetstidshantering för administration av arbetstid, semester och frånvaro
 • system för resekostnader 
 • betalningssystem för hantering av löneförvaltningens betalningar

Vårt omfattande internationella nätverk av experter säkerställer att vår globala organisation kan ta hand om ditt företags behov av löneförvaltning och löneräkning utomlands. Vi vidarebefordrar ditt uppdrag till vårt internationella nätverk och ser till att dina internationella löneförvaltningsbehov tillgodoses.

Kontakta oss när du behöver internationella löneräkningstjänster – vårt globala nätverk står till ditt förfogande!