Company Secretarial-tjänster

Vi tar hand om de nödvändiga company secretarial-uppgifterna för ditt företags räkning.

Company Secretarial-tjänster

Vi tar hand om de nödvändiga company secretarial-uppgifterna för ditt företags räkning. Vi hjälper till med upprättandet av protokoll, tar hand om anmälningar till myndigheterna och stöder i andra återkommande skyldigheter relaterade till administrationen av företaget. Genom att outsourca company secretarial-uppgifterna till våra erfarna experter kan ditt företag fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi kan betjäna ditt företag flexibelt enligt dess behov – experter från våra andra team står också till din tjänst.

Vi hjälper er bland annat i följande ärenden:

  • uppfyllande av årliga compliance-skyldigheter
  • upprättande av protokoll
  • adresstjänst
  • company secretarial-uppgifter av ad hoc-natur

Vi diskuterar gärna hur vi kan stödja ditt företag i att fullgöra sina company secretarial-uppgifter. Kontakta oss, våra experter stöder dig!