Bokföring

Bokföring

Mångsidiga bokföringstjänster för lokala och internationella företag

Du kan outsourca hela ekonomiförvaltningen till oss eller så kan vi till exempel hjälpa dig att lösa en enskild, komplex bokförings- eller skattefråga. Vid behov har du även tillgång till bland annat CFO-tjänsten och tjänster för löneförvaltning, beskattning och juridisk expertis.

Våra bokföringstjänster omfattar bland annat

  • daglig bokföring
  • månadsrapportering och myndighetsanmälningar
  • leverantörs- och kundreskontra
  • betalningstjänster
  • rese- och kostnadsräkningar
  • specifikationer till balansräkningen
  • bokslut
  • skattedeklarationer
  • intern rapportering inom företaget (till exempel budgetering och prognoser).

Du kan vid behov få landsspecifik expertis när det gäller till exempel rapportering av mervärdesskatt.

Effektiv bokföring med branschens bästa programvara

När du outsourcar din ekonomiförvaltning till oss förbättrar vi dess effektivitet och minskar kostnaderna genom att utnyttja den senaste tekniken. Vi utnyttjar olika typer av teknik, såsom lösningar som baserar sig på artificiell intelligens, som effektivt automatiserar rutinprocesser inom ekonomiförvaltningen.

När det gäller programvara för ekonomiförvaltning och verksamhetsstyrning har vi erfarenhet av till exempel Briox-, Dynamics 365 Business Central-, Netvisor-, SAP- och Xero-systemen.

Vi är tekniskt duktiga proffs som snabbt lär sig att använda olika programvaror.

Ditt bokföringsmaterial och tillhörande dokument lagras i vår molntjänst BDO Global Portal, där dokumenten alltid är lättillgängliga. Vårt ersättarsystem garanterar att vi alltid är tillgängliga.

Hos oss får du smidig service både på finska och på engelska. Vi pratar också svenska. Vi är professionella experter inom ekonomiförvaltning som hanterar bokföringen för ditt företag på ett effektivt och noggrant sätt. Ta kontakt!