Global Compliance

Global Compliance

Aktuell, felfri och effektiv bokföring är en av hörnstenarna i din affärsverksamhet, oavsett om ditt företag är ett företagardrivet litet eller medelstort företag, ett börsnoterat stort företag, en internationell koncern eller något däremellan. Vår outsourcade ekonomiförvaltningstjänst är en del av BDO:s nätverk av experter som ditt företag har möjlighet att utnyttja även globalt.

Vår kundbas består av lokala finska företag, företag med huvudkontor i Norden, övriga Europa eller till exempel USA och globala organisationer med verksamhet i flera olika stater.

Tack vare vårt globala nätverk och omfattande supporttjänster kan ditt företag dra nytta av professionella bokföringstjänster och få fullständigt stöd från ett stort nätverk av experter för utveckling av affärsverksamheten.