Bokslut och inkomstskattedeklaration, dvs. year-end compliance

Bokslut och inkomstskattedeklaration, dvs. year-end compliance

Vi hjälper ditt företag att uppfylla den så kallade year-end compliance, det vill säga att upprätta bokslutet och lämna in inkomstdeklarationen. Våra experter har lång erfarenhet av att arbeta med företag av olika storlek och i många olika branscher, allt från multinationella koncerner till små och medelstora företag.

Vi är en flexibel partner som förstår de utmaningar och tidsscheman som är involverade i att utarbeta bokslut och inkomstdeklarationer. Vi är inte bara bekanta med finländsk lagstiftning och praxis, utan också med compliance-kraven i slutet av året. Vi följer alltid lokala lagar och bestämmelser.

Ditt företag kan till exempel lägga ut boksluts- och skattedeklarationsprocessen för ett dotterbolag, en filial eller ett fast driftställe som bedriver verksamhet i Finland till våra experter. Tack vare våra tjänster kan du fokusera på att förverkliga din globala vision och samtidigt förvissa dig om att allting fungerar som det ska i bakgrunden.

Kontakta oss – vi hjälper gärna ditt företag med bokslut och inkomstskattedeklarationer. Våra professionella experter betjänar både på finska och på engelska.

Bokslutstjänster – vi sköter compliance vid årets slut för din räkning

Vi är specialiserade på att upprätta bokslut, och vi hjälper ditt företag att göra dem effektivt och i tid. Detta gör det möjligt för ditt företags egen personal att fokusera på andra redovisningsaktiviteter istället för compliance-skyldigheter.

Vi kan stödja inom bland annat:

  • upprättande av bokslut i enlighet med finländska redovisningsbestämmelser
  • inlämnande av bokslut till finländska myndigheter
  • upprättande av godkännandeprotokoll för bokslutet.

Om ditt företag behöver ett IFRS-bokslut eller stöd för att omvandla IFRS- eller US GAAP-siffror så de motsvarar finländska redovisningsbestämmelser kan vårt nätverk av experter också hjälpa till med detta. Om du däremot vill outsourca företagets hela bokföring, istället för bara compliance-skyldigheterna, vänligen kontakta vårt team för outsourcad ekonomiförvaltning.

Kontakta oss, så diskuterar vi hur vi kan hjälpa ditt företag med bokslutet.

Inkomstskattedeklaration för samfund

Vi hjälper ditt företag att lämna inkomstskattedeklaration – effektivt och i rätt tid.

Vi kan hjälpa ditt företag bland annat med följande:

  • upprättande och inlämnande av inkomstskattedeklaration till de finländska myndigheterna
  • beräkning av inkomstskatter på kvartals- eller halvårsbasis
  • anmälan om utredningsskyldighet för land-för-land-rapport till de finländska skattemyndigheterna (CbC-anmälan)
  • ansökan om ändring av förskottsskatt och tilläggsförskottsskatt.

Tack vare vårt omfattande nätverk av experter kan vi vid sidan av year-end compliance-tjänsterna också erbjuda skatterådgivning vid behov.