Ekonomiförvaltningstjänster

Omfattande ekonomiförvaltningstjänster för outsourcing av den ekonomiska förvaltningen.

Ekonomiförvaltningstjänster

Våra tjänster för ekonomisk förvaltning är en omfattande helhet, utifrån vilken ditt företag kan bygga en outsourcing av ekonomiförvaltning som passar den egna verksamheten. Grundprinciperna som styr ekonomiförvaltningstjänsterna är kontinuitet, enhetlighet och jämförbarhet med tidigare räkenskapsperioder. Compliance, kravenlighet, är en självklarhet för oss och utgångspunkten för vår service.

Tjänsterna omfattar till exempel

  • grundandet av företag, myndighetsanmälningar och protokoll samt adresstjänst

  • bokföring                                      

  • löneadministration                                 

  • deklarationer av indirekt skatt

  • företagsskattedeklarationer

  • kassahantering och betaltjänster och 

  • bokslut och inkomstskattedeklaration, dvs. year-end compliance

  • outsourcing av ekonomiförvaltning

  • Company Secretarial-tjänster

  • CFO-tjänster

Att outsourca ekonomiförvaltningen gagnar företaget på många olika sätt. Personalriskerna minskar och kvaliteten på arbetet säkerställs när varje uppgift inom ekonomiförvaltningen tilldelats både en expert och en vikarie.

Våra standardiserade processer bidrar till företagets riskhantering, och kvaliteten på arbetet förblir hög när det görs av våra motiverade ekonomiförvaltningsexperter. Våra ekonomiförvaltningsexperter utbildas ständigt. De har satt sig in i branschens bästa praxis, ny teknik som främjar effektiviteten och lösningar i sammanslutningar av olika storlek. Outsourcing leder även ofta till stora kostnadsbesparingar.

Vi är en auktoriserad medlem av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland (sidan är på finska).

Läs mer om våra ekonomiförvaltningstjänster!