• Organisaatio

Organisaatio

Organisaatiomme neljä liiketoiminta-aluetta ovat:

  • tilintarkastus
  • veropalvelut
  • neuvonantopalvelut sekä
  • taloushallinnon ulkoistuspalvelut.

Liiketoiminta-alueita täydentävät tukitoiminnot, joita ovat markkinointi, viestintä ja myynti, henkilöstö ja hallinto sekä laadun- ja riskienhallinta. 

 

Kansainvälinen BDO 

Suomen BDO-konserni kuuluu kansainväliseen tilintarkastustoimistojen yhteistyöverkostoon. BDO on yksi maailman johtavista tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaatioista. BDO Oy on allekirjoittanut jäsensopimuksen BDO International Ltd:n kanssa, joka on Englantiin rekisteröity yhtiö. BDO:n kansalliset jäsenyhteisöt ovat toisistaan erillisiä ja itsenäisiä juridisia yhteisöjä. Kaikki jäsenyhteisöt ovat sitoutuneet toimialan yhteisiin parhaisiin käytäntöihin, kuten laadukkaisiin palveluihin sekä ammatillisten toimintaperiaatteiden, asiantuntemuksen ja riskienhallinnan ylläpitoon. 

BDO toimii maailmanlaajuisesti 164 maassa yli 111 000 asiantuntijan voimin. Suomessa BDO:n palveluksessa noin 300 henkilöä ympäri maan.

  

Omistus ja osakkaat

Kaikki BDO:n osakkaat ovat aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa.
 

Hallitus ja johtoryhmä

Yhtiön ylin päättävä toimielin on yhtiökokous, jossa valitaan yhtiön hallitus. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja johtoryhmän. Hallituksen puheenjohtaja sekä yli puolet sen jäsenistä ovat yhtiössä työskenteleviä Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Hallituksen puheenjohtajana toimii Tiina Lind

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen tekemien päätösten ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. BDO Oy:n toimitusjohtajana toimii Taneli Mustonen
Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa päätösten valmistelussa, päätöksenteossa ja operatiivisessa johtamisessa. 

Lisätietoa Suomen BDO:n organisaatiosta sekä toiminnasta löytyy avoimuusraporteistamme.