Teknologi och media

Teknologi och media

Teknik- och mediebranschen genomgår en tid av snabba förändringar. Till de viktigaste osäkerhetsfaktorerna inom teknikbranschen räknas teknik som utvecklas snabbt, risker förknippade med leveranskedjan samt säkerheten i datanät och datasäkerhet.

Mediebranschen påverkas kraftfullt av den ändrade betydelsen av traditionella marknadsföringskanaler, betydelsen av regional reglering samt konkurrensen om både kunder och experter. Aktörerna inom branschen förutsätts ha en allt bättre förmåga att hålla sig uppdaterade i affärsmiljöns utveckling. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter att utveckla innovationer och affärsmodeller i förändringen. 

Våra experter kan stödja företag inom teknik- och mediebranschen med hjälp av revisioner och riskhantering, i beskattningsrelaterade frågor samt i företagsarrangemang och i affärsutvecklings- och internationaliseringsprojekt. Dessutom kan våra erfarna experter hjälpa företag att identifiera möjligheter som förändringar inom branschen medför. Våra kunder har även tillgång till experter inom vårt internationella nätverk efter behov. 

 

Våra tjänster för teknik- och mediebranschen omfattar: