Teknologia ja media

Autamme teknologia- ja media-alan toimijoita valmistautumaan tulevaisuuteen.

Teknologia ja media

Teknologia- ja media-alalla eletään nopeiden muutosten aikaa. Teknologia-alan keskeisiin epävarmuustekijöihin lukeutuvat nopeasti muuttuva tekniikka, toimitusketjuriskit sekä tietoverkkojen turvallisuus ja tietoturva. Media-alaan puolestaan vaikuttaa voimakkaasti perinteisten markkinointikanavien merkityksenmuuttuminen, alueellisen sääntelyn vaikutus ja kilpailu sekä asiakkaista että asiantuntijoista.

Alan toimijoilta edellytetään entistä enemmän kykyä pysyä mukana liiketoimintaympäristön kehityksessä. Samalla muuttuva tilanne avaa tilaisuuksia kehittää innovaatioita ja uudenlaisia liiketoimintamalleja. 

Asiantuntijamme voivat tukea teknologia- ja media-alan yrityksiä tarkastuksen ja riskienhallinnan kautta, verotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä yritysjärjestelyissä ja liiketoiminnan kehitys- ja kansainvälistymishankkeissa. Lisäksi kokeneet asiantuntijamme voivat auttaa yrityksiä tunnistamaan alan muutoksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Asiakkaidemme käytössä ovat tarpeen mukaan myös kansainvälisen verkostomme asiantuntijat.

Teknologia- ja media-alan palveluihimme kuuluvat: