• IFRS-neuvonantopalvelut

  Koko asiantuntijaverkostomme osaaminen käytössäsi

IFRS-neuvonantopalvelut

Tuemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti IFRS-raportointivalmiuden saavuttamisessa sekä sen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Avustamme IFRS-säännöksiä noudattavia kotimaisia ja omistukseltaan kansainvälisiä yhtiöitä sekä yhtiöitä, jotka suunnittelevat IFRS-raportointiin siirtymistä.

IFRS-standardit kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Asiantuntijoidemme avulla voit varmistua siitä, että yrityksesi IFRS-raportointi noudattaa ajantasaisia vaatimuksia. Kokeneiden asiantuntijoidemme lisäksi  käytössäsi on myös kansainvälisen BDO-verkostomme erityisosaaminen. Toimeksiantojen laajuuden ja toteutustavan sovimme aina organisaatiosi tarpeiden mukaan.

 
Palvelut yrityksille, jotka raportoivat IFRS-standardien mukaan

Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita IFRS-standardien mukaan raportoiville yrityksille:

 • selvitykset tulevista säännösmuutoksista ja arviot niiden vaikutuksista
 • räätälöidyt koulutukset valituista IFRS-alueista
 • raportointimanuaalien laatiminen ja kehittäminen
 • erillislaskelmat, esimerkiksi rahoitusleasing, arvonalentumistestaukset, hankintalaskelmat liiketoimintojen yhdistämisissä sekä
 • IFRS-tilinpäätösten tai niiden osa-alueiden laatimisessa avustaminen.

 
Palvelut yrityksille, jotka suunnittelevat IFRS-raportointiin siirtymistä  

Tarjoamme tukea ja neuvontaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • esikartoitukset ja selvitykset IFRS-siirtymäprojektin suunnitteluvaiheessa
 • raportointiprosessien ja -järjestelmien kartoittaminen ja arviointi kehittämistarpeista
 • raportointiprosessien, -organisaation ja -järjestelmien kehitysprojektien mukautus tukemaan IFRS-raportointivalmiuden saavuttamista   
 • siirtymälaskelmat, ns. täsmäytyslaskelmat IFRS-siirtymässä sekä
 • ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen laatimisessa avustaminen.