• Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

Kyberturvapalvelumme auttavat asiakkaitamme turvaamaan digitaalisen omaisuutensa, tietonsa, maineensa sekä toiminnan jatkumisen samaan aikaan, kun he hyödyntävät digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Tuemme asiakkaitamme muun muassa kyberriskien arvioinnin, turvallisuustarkastuksien ja tietomassojen keräämisen kautta. Niiden avulla pystymme tunnistamaan riskejä ja uhkia sekä suojaamaan asiakkaan omaisuutta.

Kyberturvallisuuspalvelumme toteutetaan yhteistyössä Norjan BDO:n kanssa, joka on yksi maansa johtavista kyberturvan osaajista. BDO:n CERT-ryhmä eli Computer Emergency Response Team koostuu yli 20 asiantuntijasta, jotka auttavat asiakkaita suojelemaan digitaalista omaisuuttaan sekä havaitsemaan ja reagoimaan turvallisuusuhkiin.


Tunnistaminen

Autamme yrityksiä tunnistamaan turvallisuusriskejä ja varautumaan niiden käsittelyyn niin neuvonantopalvelujen ja teknisen turvallisuustestauksen kautta.

Tarjoamme seuraavia palveluja:

 • Tarkastuspalvelut ja dokumentoinnin kehittäminen
 • Tärkeimpien omaisuuslajien kartoitus ja arviointi, riskikartoitukset ja tietoturvatarkastukset
 • Kyberturvaan liittyvä neuvonanto
 • Tietoturvan viitekehyksiin, parhaisiin käytäntöihin ja sääntelyyn liittyvä neuvonanto ja tarkastukset
 • Turvallisuustestauksen, kuten haavoittuvuustestit, sovellusten testaaminen ja tunkeutumistestaukset
   

Suojautuminen

Kyberriskien hallinta ennaltaehkäisee vahinkoja ja tappioita. Kriittisten omaisuuserien kartoittaminen, turvallisuusriskiarvioinnit ja riskitason määrittely ovat kukin turvallisuuden rakennuspalikoita, jotka tukevat yrityksen toimintaa ja tavoitteita.

Kyberturvallisuustiimimme tarjoaa neuvoja kattavien ja kustannustehokkaiden turvatoimien löytämiseksi, jotka räätälöidään yrityksen omaisuus ja riskiprofiili huomioiden.

Tarjoamme seuraavia palveluja:

 • Neuvonantoa ja tukea järjestelmän tietoturvan koventamiseen ja tietojen salaamiseen
 • Tietoisuuden lisääminen tietojenkalastelusta eli phishingistä sekä organisaation eri tasojen haavoittuvuuden testaaminen kyberhyökkäyksien varalta.

Havaitseminen

Turvallisuusanalyytikkomme analysoivat jatkuvasti yritysten järjestelmiä ja verkkoliikennettä poikkeamien havaitsemiseksi. Teknologiaratkaisumme avulla asiantuntijamme voivat analysoida suuria määriä verkkoliikennettä ja järjestelmien toimintaa reaaliajassa.

Tarjoamme seuraavia palveluja:

 • Verkkojen, päätelaitteiden ja pilvipalveluiden turvallisuuden tarkkailu
 • Ulkoisten ja sisäisten uhkien tunnistaminen merkintöjen ja poikkeavuuksien kautta
 • Tiedustelu-uhkien ajantasainen seuranta ja päivitys, jolla tuetaan havaitsemista ja reagointia.

Reagointi

Kyberturvallisuusasiantuntijamme ovat erikoistuneet kyberturvaloukkauksiin. Nopea reagointi on avaintekijä tappioiden estämisessä tai minimoinnissa tietoturvahyökkäyksen osuessa kohdalle.

Norjan BDO:n kehittämä kyberturvapalvelu oli maan ensimmäinen yksityinen turvallisuuspalveluntarjoaja, joka täyttää Norjan kansallisen turvallisuusviranomaisen (NSM) laatujärjestelmän vaatimukset digitaalisten vaaratilanteiden käsittelyssä.

Tarjoamme seuraavia palveluja:

 • ympärivuorokautinen puhelintuki
 • asiakaskohtaiset hälytykset uhista ja haavoittuvuuksista
 • Incident response eli tapahtumaan reagointi - paikan päällä ja etänä
 • tekniset, taktiset ja strategiset analyysit

 

Toipuminen

Incident response -tiimin tavoitteena on palauttaa normaali toiminta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Kokeneet asiantuntijamme ovat tottuneet työskentelemään asiakkaiden kanssa sekä teknisellä että strategisella tasolla.

Tarjoamme seuraavia palveluja:

 • Neuvonantoa ja teknistä tukea tapahtumien jälkeen (katastrofista palautuminen/ liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu)
 • Kustannustehokkaiden tarkastusten suorittaminen tapahtumaraportin tulosten perusteella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!