• Riskienhallinta

  Riskienhallinnalla operatiivisten ja strategisten päämäärien saavuttamiseen

  Ota meihin yhteyttä

Riskienhallinta

Riskienhallinta on organisaation kriittinen menestystekijä, ja sen merkitys organisaatioiden menestykselle kasvaa jatkuvasti. Organisaation tulee tunnistaa keskeiset riskit ja mahdollisuudet, jotta niitä voidaan systemaattisesti arvioida ja hallita.

Autamme asiakkaitamme arvioimaan nykyisen riskienhallinnan tilan ja tunnistamaan keskeiset kehityskohteet. Tuemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tai riskienhallinnan eri osa-alueiden kehittämisessä.

Perustamme työmme hyviksi tunnistettuihin riskienhallinnan käytäntöihin ja BDO:n vahvaan riskienhallinnan kokemukseen. Riskienhallinnan asiantuntijoiden lisäksi erikoistuneet asiantuntijamme ovat tukenanne esimerkiksi tietotekniikkaan, tietoturvaan, yritysturvaan ja vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tuotamme palveluita yrityksille, valtionhallinnolle, järjestöille, kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja kuntaomisteisille yhtiöille.

Esimerkkejä riskienhallinnan palveluistamme:

Arviot ja katselmukset

 • Riskienhallinnan vaikuttavuuden tai tehokkuuden ulkopuoliset arviot, kehityskohteiden tunnistaminen.

Riskienhallinnan suunnittelu ja johtaminen

 • Kehittämisen tuki, esim. riskienhallintapolitiikat, riskienhallinnan organisointi osana muuta toimintaa, riskienhallinnan tavoitteet, riskimittarit, riskiviestintä, riskiraportointi. Riskienhallintaprosessien ulkoiset ja sisäiset vaatimusmäärittelyt.
 • Riskienhallinnan tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyt, vaihtoehdot, käyttöönoton tuki. Ulkoisten palveluiden ja tietolähteiden hyödyntäminen.
 • Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity riskienhallinnan koulutus

Riskienhallinnan osa-alueet ja prosessit

 • Riskikartoitukset, esim. riskityöpajat ja itsearviot
 • Riskien arviointi & hallintatoimenpiteiden suunnittelun tuki
 • Projektiriskien hallinnan prosessin kehitys, yksittäisten projektien riskienhallinta, kiinteistö- ja rakennusalan riskienhallinta
 • Jatkuvuusriskien hallinta
 • Kumppani- ja toimitusketjuriskien tunnistaminen. Yritysten ja vastuuhenkilöiden taustaselvitykset (DD:t).
 • Vastuullisuusriskien hallinta
 • Toimitusketjujen jatkuvuus- ja vastuullisuusriskit
 • Prosessien riskipohjainen kehittäminen, esim. sopimustenhallinta, hankinta & taloushallinnon prosessit
 • ICT- ja digiriskit. Tietojärjestelmähankkeiden riskienhallinta.
 • Kansainväliset toimeksiannot BDO-verkostoa hyödyntäen

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä