• Riskienhallinta

  Riskienhallinnalla operatiivisten ja strategisten päämäärien saavuttamiseen

  Ota meihin yhteyttä

Riskienhallinta

Riskienhallinnan merkitys organisaatioiden menestykselle korostuu jatkuvasti. Jokaisen organisaation tulee tietää, mitkä sisäiset ja ulkoiset riskit uhkaavat sen toimintaa ja miten näitä riskejä voidaan hallita.

Sisäisen tarkastuksen avulla selvitämme, onko asiakasorganisaation riskienhallinta systemaattista ja onko sen strategiset ja operatiiviset päämäärät sekä tavoitteet huomioitu. Autamme asiakasta kehittämään kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jonka myötä riskienhallinnan periaatteet, prosessit ja menetelmät saadaan osaksi normaaleja rutiineja. Asiakasorganisaatio saa systemaattisen tavan arvioida, mitata ja hallita sen toimintaan liittyviä riskejä. Autamme myös kartoittamaan ja hallitsemaan tietotekniikkaan ja tietoturvaan liittyviä riskejä.  

Tarjoamme riskienhallinnan palveluita yrityksille, valtionhallinnolle ja järjestöille sekä kunnille, kuntayhtymille ja kuntaomisteisille yhtiöille. Asiantuntijoillamme on laajaa kokemusta erityyppisten organisaatioiden riskienhallinnan erityispiirteistä. Esimerkiksi listattujen yritysten toiminnassa on huomioitava hyvän hallintotavan koodi sekä siihen liittyvät vaatimukset. Valtionhallinnolla on puolestaan omat vaatimuksensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vahvistuslausumasta ja kuntasektorilla selonteon laadinnasta ja liittämisestä tilinpäätöstietoihin.

 

Riskienhallinnan palveluihimme kuuluvat:

 • riskianalyysi sekä -kartoitus
 • riskienhallinnan tilan arviointi
 • riskienhallinnan kehittäminen
 • asiakkaan tarpeen mukaan räätälöity riskienhallinnan koulutus
 • tietoturvaan liittyvät tarkastukset ja auditoinnit
 • tietoturvaprojektit, tietoturvan ohjeistaminen
 • sisäisen tarkastuksen palvelut sekä
 • tietohallintoon ja tietojärjestelmiin liittyvät tarkastukset.

 

Pyydä tarjous