• Tilintarkastajan valinta

    Asunto-osakeyhtiöt ja asumisoikeusyhdistykset

Asunto-osakeyhtiön ja asumisoikeusyhdistyksen tilintarkastajan valinta

Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiössä on valittava KHT- tai HT-tilintarkastaja, jos:

  • yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajan hallinnassa olevaa huoneistoa;
  • tilintarkastuslaki (4:6§) tai muu laki edellyttää tilintarkastajan valintaa; tai
  • osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä joko varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa käsitellään kokouskutsun mukaisesti. 

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiön, jolla ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa valitsemaan toiminnantarkastajan, ellei yhtiöjärjestyksessä kyseistä velvollisuutta ole nimenomaisesti suljettu pois. Toiminnantarkastaja voidaan valita lisäksi myös yhtiöön, jossa on tilintarkastaja. Jos tällaisen asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen yhtiöjärjestyksessä määrätään kahdesta tilintarkastajasta, toiseksi tarkastajaksi (eli toiminnantarkastajaksi) voidaan valita ”maallikko” myös sellaisessa yhtiössä, jonka on valittava yksi ammattitilintarkastaja asunto-osakeyhtiölain tai tilintarkastuslain perusteella. Aina kun yhtiöjärjestystä muutetaan, on samalla muistettava päivittää tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valintaa koskevat määräykset vastaamaan yhtiön tarpeita.

Alle 30 huoneiston yhtiön on lähtökohtaisesti mahdollista toimia ilman jatkuvaa tilin- tai toiminnantarkastusta. Tällöin yhtiöjärjestyksestä on poistettava tilintarkastajaa koskevat määräykset ja lisäksi mainittava, että yhtiössä ei valita toiminnantarkastajaa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan tietty vähemmistö voi kuitenkin vaatia toiminnantarkastajan valitsemista.