• Tilintarkastajan valinta

    Säätiöt

Säätiön tilintarkastajan valinta

Säätiön tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Säätiön säännöt saattavat edellyttää kahden tai useamman tilintarkastajan valitsemista. Mikäli säätiön tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, myös varatilintarkastajien on oltava auktorisoituja tilintarkastajia. Jokaista auktorisoitua henkilötilintarkastajaa kohden tulee valita yksi auktorisoitu varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.