• Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

    Tukea liiketoimintasi suunnitteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Onnistunut sisäinen valvonta ja riskienhallinta tukee sekä organisaation tavoitteiden saavuttamista että toiminnan ja talouden suunnittelua. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan organisaation toimintaan kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset riskit sekä selvittämään, miten niitä voidaan hallita.

 

Riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen palveluihimme kuuluvat: