This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Eettinen kanava

    Luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Eettinen kanava

Eettinen kanavamme on laajennettu Whistle Blowing -palvelu, joka  tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden saada suoraa tietoa väärinkäytösepäilyistä ja epäasiallisesta toiminnasta.

Eettinen kanava on keskeinen tekijä väärinkäytös- ja maineriskienhallinnassa, sillä se mahdollistaa varhaisen puuttumisen esiin tulleisiin epäkohtiin. Eettinen kanava edistää läpinäkyvyyttä sekä luottamusta organisaation toimintaan. Palvelua käyttävä organisaatio viestittää sidosryhmilleen yhteiskuntavastuun olevan sille tärkeää.  

Eettisen kanavan avulla voidaan kerätä tietoa muun muassa laittomasta, epäeettisestä ja organisaation sisäisten toimintasääntöjen vastaisesta toiminnasta. Tieto välitetään valikoiduille organisaation johdon edustajille. Eettinen kanava rakennetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan kattamaan joko kotimaisen tai kansainvälisen toiminnan tarpeet. Kansainvälisesti toimivissa yrityksissä eettinen kanava voi myös auttaa varmistamaan maakohtaisesti vaihtelevan korruptionvastaisen lainsäädännön noudattamisen. Asiantuntijamme kautta maailman auttavat löytämään ratkaisun asiakkaan määrittelemiin tarpeisiin eettisen kanavan suhteen.

Palvelu sopii monenlaisille organisaatioille kuten pörssiyhtiöille, yksityisessä omistuksessa oleville yrityksille, säätiöille, pääomasijoittajille, julkisyhteisöille ja muille, joiden toiminnassa on erityisiä vaatimuksia rehellisyydelle (integrity-vaatimukset).

 

Eettisen kanavan hyödyt:

  • tehokkain tapa estää ei-hyväksyttäviä toimintatapoja organisaatiossa
  • vahvistaa brändiä välittäen vahvan viestin organisaation ulkopuolelle siitä, että epäeettistä toimintaa ei hyväksytä ja että sen havaitsemiseen ja torjuntaan on varauduttu
  • auttaa vahvan sisäisen kulttuurin luomisessa
  • tarjoaa sidosryhmille helpon raportointitavan ei-hyväksyttävistä menettelytavoista
  • ulkopuolinen palveluntarjoaja varmistaa luotettavuuden ja sen, ettei eturistiriitoja muodostu.

Tarjoamme palveluja myös väärinkäytösepäilyjen selvittämiseen.