• Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

  Tunnetko sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvän säädännön?

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Kenen tulee ilmoittaa ja mitä?

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa toimeen valinnasta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

 • kunnanhallituksen jäsenet
 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijät
 • pormestari ja apulaispormestari
 • maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet.

Ilmoitus tehdään seuraavista sidonnaisuuksista:

 • yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät
  • yrityksen toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät
  • yrityksen tai yhteisön hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys
 • merkittävä varallisuus
  • liittyen elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan
  • sellaisten kiinteistöjen omistus, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu
 • tapauskohtaisesti harkittava
  • maan ja metsän omistaminen omassa kunnassa
  • kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistaminen tai muu osakkeenomistus
  • merkittävä velka tai kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus (esim. takaus tai vakuus)
  • henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta.

 

Säädännön tuntemus lisää varmuutta - toimimme tukenasi sidonnaisuuksia koskevissa kysymyksissä

Ota meihin yhteyttä niin kartoitetaan yhdessä, miten kuntasi sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevia käytäntöjä voidaan sujuvoittaa ja tehostaa!