• Sisäinen tarkastus

  Voit arvata, voit olettaa tai voit tietää - tieto on aina paras vaihtoehto

  Ota meihin yhteyttä

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka tukee organisaation ylintä johtoa sen tavoitteiden saavuttamisessa. BDO tarjoaa asiantuntijuutta sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan osa-alueilta eri kokoisille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille sekä julkishallinnon organisaatioille kuten kunnille, kuntayhtymille ja valtionhallinnolle. 

Sisäisen tarkastuksen palvelumme auttavat asiakkaitamme kehittämään sisäistä valvontaansa sekä hallitsemaan organisaation riskejä paremmin. Asiakkaamme saa tukea myös sisäisten ja ulkoisten vaatimusten noudattamiseen sekä hallintoprosessiensa vahvistamiseen. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää organisaation sisäisesti, yhteistoimintana ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa tai se voidaan hankkia kokonaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Asiakkaamme saa käyttöönsä auktorisoitujen asiantuntijoidemme (KHT, JHTT/JHT, CIA, CGAP, CCSA, CISA) vankan osaamisen ja ammattitaidon. Työmme laatu varmistetaan myös sisäisten ja ulkoisten auditoinnin menettelyjen avulla. Sovellamme työssämme The Institute of Internal Auditors Inc:n (IIA) ja Information Systems Audit and Control Associationin (ISACA) ammattistandardeja, eettisiä sääntöjä ja menetelmiä.

 

Sisäisen tarkastuksen palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus
 • tietojärjestelmätarkastukset
 • ilmoituskanavapalvelut
 • väärinkäytösten torjunta
 • tietoturvan kehittämishankkeet
 • riskianalyysit sekä
 • koulutus ja konsultointi.

 

Havaitse ja hallitse organisaatioosi kohdistuvat riskit

Organisaation sisäinen tarkastus voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti tai osittain ulkoistettuna. Ulkoistaessasi sisäisen tarkastuksen laadimme puolestasi pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelman, jonka puitteissa toteutamme tarkastukset.

 

Ulkoistaessasi sisäisen tarkastuksen kokonaan:

 • hoidamme organisaation sisäisen tarkastuksen tehtävät kokonaisvaltaisesti ”avaimet käteen” –periaatteella
 • organisaation ei tarvitse käyttää varoja sisäisen tarkastuksen henkilöstön rekrytointeihin ja koulutukseen
 • huolehdimme sisäisen tarkastuksen toiminnan kehittämisestä
 • tarkastustiimiin on mahdollista tuoda lisää erityisosaamista tarpeidesi mukaan sekä
 • tarjoamme alan parhaat käytännöt, vankan alan kokemuksen sekä julkisen sektorin toimialaosaamisen.

 

Ulkoistaessasi sisäisen tarkastuksen osittain:

 • tuemme organisaation omaa sisäistä tarkastusta suorittamalla osan tarkastussuunnitelman mukaisista tarkastuksista
 • tarjoamme alan parhaat käytännöt, vankan alan kokemuksen sekä julkisen sektorin toimialaosaamisen.
 • saat käyttöösi asiantuntijoidemme erityisosaamisen (esim. IT- ja tietoturvatarkastukset)
 • saat joustavuutta sisäisen tarkastuksen resursseihin: tarvittaessa voimme osoittaa lisäresursseja työläisiin tarkastuksiin ilman pysyviä rekrytointeja sekä
 • asiantuntijamme voivat siirtää osaamistaan organisaatiosi sisäiselle tarkastukselle sekä muulle henkilöstölle.

 

Sisäisen tarkastuksen neuvonantopalvelut

Voit hyödyntää osaamistamme organisaatiosi sisäisen tarkastuksen kehittämisessä. Sisäisen tarkastuksen neuvonantopalveluihimme kuuluvat:

 • sisäisen tarkastuksen koulutukset
 • sisäisen tarkastuksen laadunarvioinnit
 • sisäisen tarkastuksen yksikön perustaminen ja uudelleenorganisointi
 • sisäisen tarkastuksen sparraus
 • organisaation sisäisen valvontaympäristön, kontrollien ja prosessien arviointi sekä kehittäminen
 • riskianalyysi ja riskienhallintaprosessin jalkauttaminen
 • tietohallinnon ja ICT-järjestelmien arvioinnit
 • sopimusriskien ja sopimusten hallintamenettelyjen arviointi sekä
 • väärinkäytösten tunnistaminen, tutkinta ja torjunta.
 

 

Pyydä tarjous