• Julkishallinnon
    tilintarkastus

    Julkisen sektorin talouden ja hallinnon
    asiantuntijapalveluita 30 vuoden kokemuksella

    Ota meihin yhteyttä

Julkishallinnon tilintarkastus

Julkisen sektorin tilintarkastuksen markkinajohtajana tarjoamme syvällistä asiantuntemusta julkishallinnon asiakkaillemme. Asiakaskuntaamme kuuluu kuntia, kuntayhtymiä, seurakuntia, valtionhallintoa ja yliopistoja. Olemme myös valtionhallinnon puitesopimustoimittaja.

BDO:lla työskentelee kymmeniä JHTT/JHT-tilintarkastajia, joista monilla on pitkä  kokemus julkishallinnon ja -talouden tarkastuksesta. Tilintarkastuksen asiantuntemuksemme sekä ymmärrys julkissektorin toimintaympäristöstä ovat tehneet meistä kuntien lakisääteisen tilintarkastuksen markkinajohtajan.

 

Kuntalain soveltaminen tilintarkastuspalveluja ostettaessa

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastajan valintaa ja -kelpoisuutta koskeva sääntely on  määritelty kuntalaissa. Vastaavasti seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastuksesta on säännelty kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden tarkastamista varten. Toimikausi määräytyy tilikausien mukaan tietyille kalenterivuosille ja tehtävä jatkuu siihen asti kun tilintarkastus­kertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on käsitelty.

Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön yhdeksi tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole peruteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

 

Hankintalain soveltaminen tilintarkastuspalveluja ostettaessa

Julkisyhteisöjen tilintarkastuspalveluja hankittaessa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia.  Kynnysarvot määräytyvät hankintakokonaisuuden ennakoidun kokonaisarvon mukaan, joten tarjouspyynnön mukaisen koko toimikauden tilintarkastuksen hinta lasketaan yhteen ilman arvonlisäveroa.

Mikäli palveluhankinnan arvo ylittää 214 000 euron, hankintaan sovelletaan EU-menettelyä. Tilintarkastuspalvelut tulee kilpailuttaa myös silloin kun kansallinen 60 000 euron kynnysarvo ylittyy.

Kynnysarvot alittavien pienhankintojen kohdalla sovelletaan avointa ja syrjimätöntä hankintamenettelyä sekä organisaatiokohtaisia hankintaohjeita pienhankintojen kilpailuttamisesta.  

Lue lisää julkishallinnolle tarjoamistamme palveluista.

 

Pyydä tarjous