• Tilintarkastajan valinta

    Osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiitti- ja avoimet yhtiöt

Osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tilintarkastajan valinta

Tilintarkastuslain mukaan osakeyhtiölle, osuuskunnalle, avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle on valittava tilintarkastaja, kun kaksi seuraavista raja-arvoista ylittyy sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos yhtiön toimialana on arvopapereiden ostaminen sekä hallinta ja sillä on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa (Kirjanpitolaki, 1:8§), sille on aina valittava tilintarkastaja vaikka edellä mainitut raja-arvot eivät ylittyisikään.

Osakeyhtiölle, osuuskunnalle, avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle tulee valita KHT- tai HT-auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten ja yhteisöjen tulee kuitenkin valita KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. KHT-tarkastaja on valittava myös niiden yhtiöiden kohdalla, jotka ylittävät kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 25 miljoonaa euroa;
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 miljoonaa euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä.

Vaikka edellä mainitut lain säännökset eivät velvoittaisikaan tilintarkastajan valintaan, saattaa yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus edellyttää sitä.  Tilintarkastaja tulee valita, mikäli yhtiöjärjestys niin edellyttää.  

Silloin kun tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Jokaista henkilönä nimettyä tilintarkastajaa kohden tulee kuitenkin valita yksi auktorisoitu varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.