• Tilintarkastajan valinta

    Yhdistykset

Yhdistyksen tilintarkastajan valinta

Yhdistyksen tilintarkastajaksi tulee valita KHT- tai HT-auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Pieni yhdistys voi valita tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastajan.

Pieneen yhdistykseen voidaan valita toiminnantarkastaja tilintarkastajan sijaan, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
  • liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa tai
  • palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä.

Tilintarkastuslakiin tehtiin yhdistyksiä koskeva muutos 1.9.2010 alkaen. Yhdistyksen sääntöihin on saatettu ennen kyseistä päivämäärää kirjata mahdollisuus valita tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan välillä. Säännöistä riippumatta yhdistyksen on valittava KHT- tai HT- tilintarkastaja, mikäli yllä luetellut raja-arvot ylittyvät.  

Pieni yhdistys, jonka säännöt on laadittu ennen 1.9.2010 voi valita joko auktorisoidun tilintarkastajan (KHT tai HT) tai toiminnantarkastajan. Jos pienen yhdistyksen säännöt on laadittu ennen 1.9.2010, se voi halutessaan valita toiseksi tarkastajaksi tilintarkastajan ja toiseksi toiminnantarkastajan. Jos 31.8.2010 jälkeen perustetun yhdistyksen säännöissä määrätään tilintarkastajasta eikä toiminnantarkastajasta, tulee sen valita KHT- tai HT-tilintarkastaja riippumatta edellä luetelluista raja-arvoista.