• Arvonlisä- ja muu välillinen verotus

  Tunnistamme verotuksen toimialakohtaiset riskit ja haasteet

  Ota meihin yhteyttä

Arvonlisä- ja muu välillinen verotus

Välillisen verotuksen asema valtioiden verotulojen kerääjänä on kasvanut viime aikoina. Samalla välillisen verotuksen painoarvo yritysten toiminnassa huomioitavana verotuksen muotona on korostunut.

Virheelliset menettelyt myyntien ja ostojen ALV-käsittelyssä voivat johtaa huomattaviin kustannuksiin ja ikävimmässä tapauksessa verottajan asettamiin sanktioihin. Taloudellisten seuraamusten lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös maineriskeihin, joiden julkinen tarkastelu on viime aikoina yleistynyt.

Verovelvollisten jokapäiväisen liiketoiminnan lisäksi arvonlisäverotuksen kysymykset on otettava huomioon myös yritystoimintaan liittyvissä muutostilanteissa, kuten liiketoiminnan laajentamisessa, rakennejärjestelyissä sekä toimintamallien muutoksessa. Transaktiokohtaisena verona arvonlisävero on merkittävässä asemassa kansainvälisessä kaupassa sekä myyntien että hankintojen näkökulmasta.

Asiantuntijamme toimivat sekä yksityisen että julkisen sektorin tukena arvonlisä- ja välillisen verotuksen kysymyksissä. Osaamisemme kattaa mm. seuraavat tilanteet:

 • myyntien oikea arvonlisäverokäsittely
 • vähennysoikeudet ja niiden rajoitukset
 • kansainväliset tilanteet
 • yritysjärjestelyt
 • ALV-kartoitukset
 • välillisen verotuksen ilmoitukset
 • ennakkoratkaisuhakemukset, verotarkastukset, valitukset ja muut viranomaisprosessit
 • kiinteistöalan arvonlisäverokysymykset
 • julkisen sektorin arvonlisäverotus
 • yleishyödyllisten yhteisöjen verovelvollisuus, sekä
 • tullit ja valmisteverot

 

Pyydä tarjous