Säätiöiden ja yhdistysten veropalvelut

Säätiöiden ja yhdistysten veropalvelut

Säätiöt, yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat eli niin sanottu kolmas sektori on Suomessa merkittävä. Erilaiset lainsäädännön tulkinnat ja vaihtelut luovat säätiöiden ja yhdistysten verotukseen paitsi riskejä myös mahdollisuuksia – autamme hallitsemaan molempia.

Palvelemme satoja säätiöitä, yhdistyksiä ja muita voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä eri toimialoilta. Asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa sosiaalisten palvelujen tuottajia, ammattiyhdistyksiä, edunvalvontajärjestöjä, yleishyödyllisiä kiinteistönomistajia, koulutus- ja kulttuurialojen toimijoita ja apurahasäätiöitä.

Pyrimme tarjoamaan käytännönläheisiä ratkaisuja säätiöiden ja yhdistysten verotuksen moninaisiin kysymyksiin. Vero- ja lakipalveluihin erikoistuneet asiantuntijamme varmistavat muun muassa, että organisaatiosi toiminta tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa. Haluamme olla organisaatiosi luotettu kumppani vero- ja lakipalveluiden parissa.

Tuemme kolmannen sektorin toimijoita muun muassa seuraavissa:

 • yhteisöjen tuloverotus 
 • arvonlisäverotus 
 • ennakkoperintä ja henkilöverotus 
 • kiinteistöverotus 
 • yleishyödyllisten toimijoiden verotuksen erityiskysymykset 
 • yritys- ja rakennejärjestelyt 
 • veroriskien kartoittaminen 
 • juridiset kysymykset 
 • valtiontukioikeus ja päätöksenteko.

Asiantuntijamme tuottavat laadukkaat säätiöiden ja yhdistysten verotukseen liittyvät palvelut hyödyntäen vankkaa kokemustaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin verotukseen ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Osaamisemme kattaa muun muassa seuraavat tilanteet:

 • yhteisöverotuksen verosuunnittelu 
 • yrityksen yleishyödyllisyyden varmistamiseen liittyvät kysymykset
 • arvonlisäverollisuuden ja vähennysoikeuksien arviointi
 • sulautumiset ja jakautumiset sekä muut rakennejärjestelyt
 • kiinteistövero- ja varainsiirtoveroselvitykset ja muut kiinteistöihin liittyvän verotuksen erityiskysymykset, kiinteistöjuridiikka
 • ennakkoratkaisuhakemukset, verotarkastuksissa avustaminen, valitukset ja muut viranomaisprosessit
 • työoikeus, tietosuoja, sopimusjuridiikka sekä muu yleisjuridiikka
 • valtiontukioikeus, kilpailuneutraliteettiin liittyvä dokumentointi sekä yhteisöjen päätöksenteossa avustaminen (hyvä hallinto, mahdolliset esteellisyydet yms.)
 • neuvonanto kokousten päätöksentekomenettelyssä (esteellisyys, hallituksen vastuu, kokouksen kulku yms.).

Yritysjärjestelyjen palveluihimme kuuluvat lisäksi corporate finance- ja arvonmääritystoimeksiannot sekä taloudelliset ja verotukselliset due diligence -tarkastukset.