Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Välillisen verotuksen asema valtioiden verotulojen kerääjänä on kasvanut viime vuosina. Samalla sen painoarvo yritysten toiminnassa huomioitavana verotuksen muotona on korostunut. Arvonlisäverotus (ALV) on monimutkaista ja tapahtumaperusteista, joten siihen liittyviin ongelmiin ja esimerkiksi Verohallinnon kyselyihin on reagoitava nopeasti.

Neuvomme yritystäsi arvonlisäverotukseen ja muuhun välilliseen verotukseen liittyvissä tilanteissa. Ota yhteyttä, asiantuntijamme auttavat mielellään!

Arvonlisäverotuksen palvelumme – miksi valita meidät?

Kokeneet asiantuntijamme tukevat yritystäsi kaikissa arvonlisäveroon ja välilliseen verotukseen liittyvissä tarpeissa ja haasteissa. ALV-asiantuntijamme hyödyntävät tarvittaessa myös kansainvälistä asiantuntijaverkostoamme rajat ylittävien ALV-kysymysten ratkaisemisessa.

Arvonlisäverotuksen asiantuntijamme perehtyvät mielellään yrityksesi liiketoimintaan, jotta he osaavat ennakoida mahdollisuuksia, tunnistaa ongelmia ja toimia nopeasti oikean ja käytännönläheisen ratkaisun löytämiseksi. Periaatteenamme on aina löytää käytännöllinen ratkaisu, joka ei aiheuta uutta ongelmaa muualla.

Palvelumme lähtökohtana on auttaa yritystäsi hallitsemaan arvonlisäverotuksen asettamia vaatimuksia. ALV-neuvonannon lisäksi voimme täyttää yrityksesi arvonlisäveroilmoituksen puolestasi. Voimme myös tarkistaa verotuksen, ja siten vahvistaa, että yrityksesi raportoi ja suorittaa arvonlisäverotuksensa oikein.

Asiantuntijamme voivat tukea muun muassa seuraavissa arvonlisäverotusta ja muuta välillistä verotusta koskevissa kysymyksissä:

  • arvonlisäverotusta koskevien ennakkoratkaisuhakemusten laatiminen
  • verotarkastuksissa avustaminen
  • muutoksenhaku- ja valitusprosessit
  • muut arvonlisäverotukseen ja välillisiin veroihin liittyvät viranomaismenettelyt
  • ALV-kartoitukset, joissa varmistetaan yrityksesi liiketoiminnan tai sen tietyn osa-alueen ALV-käsittelyn oikeellisuus sekä mahdolliset korjattavat menettelyt.