Julkisen sektorin veropalvelut

Julkisen sektorin veropalvelut

Tuemme julkisen sektorin toimijoita kokonaisvaltaisesti laintulkintaan ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä toimintojen rakenne- ja yhtiöittämisjärjestelyissä. Avustamme valtion viranomaisia, kuntia ja kuntayhtymiä sekä seurakuntia, ja niiden konserneihin kuuluvia organisaatioita. Otamme aina organisaatiosi yksilölliset tarpeet huomioon.

Tarjoamme yksilöllistä ja räätälöityä koulutusta organisaatiosi toiveiden mukaan.

Asiantuntijamme ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lukuisia julkisen sektorin verotukseen liittyviä järjestelyjä sekä toimintojen rakenne- ja yhtiöittämisjärjestelyjä. Arvioimme toimintoja ja toimenpiteitä myös kilpailuneutraliteetin kannalta.

Organisaatiosi saa meiltä lausunnot myös valtiontukikysymyksistä. Yleishyödyllisen yhteisön vero- ja lakikysymykset ovat ydinosaamistamme ja olemme perehtyneet erilaisiin sopimusjärjestelyihin.

Ajankohtaisimmat julkisen sektorin toimeksiantomme liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämisen ja maakuntahallinnon kokonaisuudistukseen. Avustamme kuntaasi kokonaisuudistukseen liittyvissä hankkeissa: kartoitamme toimintojen muutos- ja yhtiöittämistarpeita sekä valmistelemme ja toteutamme tarvittavia järjestelyjä.

Tarjoamme arvonlisäverotusta koskevia neuvonantopalveluita myös julkisen sektorin toimijoille. Vaikka iso osa julkisen sektorin toiminnoista ei ole arvonlisäverollista, on arvonlisäverolla siitä huolimatta merkittävä rooli myös julkisen sektorin verotuksessa eri toimijoiden päivittäisessä tekemisessä. Asiantuntijoillamme onkin pitkäaikainen kokemus julkisen sektorin arvonlisäverotusta koskevista kysymyksistä.
 
Avustamme kuntia ja kuntayhtymiä moninaisissa arvonlisäverotusta koskevissa haasteissa. Toimimme myös kuntakonsernien yhtiöiden ja muiden yhteisöjen neuvonantajina arvonlisäveroasioissa.

Tarjoamme kunnille, kuntayhtymille, kuntakonsernien yhtiöille ja muille yhteisöille laajat ja asiantuntevat julkisen sektorin veropalvelut.

Neuvomme muun muassa seuraavissa:

  • erilaiset hankintoihin ja niin sanottuun kuntapalautusoikeuteen liittyvät kysymykset
  • kiinteistöjen käyttöoikeuksien luovutukset
  • erilaiset kiinteistöjen omistuksen järjestelyt
  • kunnan toimintojen yhtiöittämiset
  • kunnan yksittäisten toimintojen arvonlisäverokäsittelyn määrittäminen.

Vuoden 2023 alussa aloittaneet hyvinvointialueet tarjoavat pääasiassa arvonlisäverosta vapautettuja terveydenhoito- ja sosiaalihuoltopalveluja.

Hyvinvointialueiden toimintaan liittyy kuitenkin arvonlisäverotusta koskevia kysymyksiä, jotka koskevat esimerkiksi hyvinvointialueiden yhteistyötä, terveydenhoito- ja sosiaalihuoltopalvelujen alihankintaa sekä hyvinvointialueen toiminnoissa käytettäviä kiinteistöjä. Myös hyvinvointialueita koskee edellä mainittua niin kutsuttua kuntapalautusta vastaava oikeus hankintojen arvonlisäveronpalautukseen.

Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa sitä, että julkissektorin toimijoilla ja yksityisellä sektorilla on tasapuoliset edellytykset toimia markkinoilla. Julkisyhteisöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Neuvomme organisaatiotasi kilpailuneutraliteettiin liittyvissä asioissa ja autamme siten varmistamaan, että organisaatiosi ei vääristä kilpailua markkinoilla.

Tuemme julkisen sektorin organisaatiotasi myös kirjanpidon eriyttämiseen ja markkinaperusteisuuteen liittyvissä kysymyksissä niin juridisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Asiantuntijoillamme on laaja osaaminen ja pitkän ajan kokemus yleishyödyllisten yhteisöjen veroneuvonnasta. Asiakkainamme on lukuisia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä eri toimialoilta. Seuraamme jatkuvasti kolmannen sektorin toimintakentällä tapahtuvia muutoksia ja ennakkotapauksia.

Olemme asiakkaidemme tukena esimerkiksi yleishyödyllisyysstatuksen tai toiminnan arvonlisäverovelvollisuuden selvittämisessä. Meillä on lisäksi laajaa hankkeisiin liittyvää osaamista. Autamme yhteisöjä lisäämään toimintansa, rahoituksensa tai vaikkapa lähipiiriensä läpinäkyvyyttä.

Tuemme yleishyödyllistä yhteisöäsi muun muassa seuraavissa:

  • rakenne- ja yhtiöittämisjärjestelyt
  • sopimus-, kauppa- ja yhteisöoikeudelliset kysymykset
  • organisaation verotilanteen kartoitus, arviointi ja suunnittelu
  • ennakkoratkaisujen, ohjauspyyntöjen ja palautushakemusten laatiminen.