Siirtohinnoittelun asiantuntijamme apunasi

Siirtohinnoittelun asiantuntijamme apunasi

Veroviranomaiset kautta maailman haluavat varmistaa, että voitot verotetaan siellä, missä arvo syntyy. Siirtohinnoitteluun liittyvät verosäännöt ovat monimutkaisia, ja hallitukset kiinnittävät siirtohinnoittelupolitiikkaan ja -käytäntöihin entistä enemmän huomiota.

Jokaisen kansainvälisen yrityksen on varmistettava vaatimustenmukaisuus eli compilence siirtohinnoittelun osalta. Hallinnoimalla siirtohinnoittelua tehokkaasti voidaan välttää paikallisten verotarkastusten ja uudelleenarviointien mahdolliset seuraamukset, kaksinkertainen verotus, kalliit ja aikaa vievät riitatilanteet veroviranomaisten kanssa sekä maineriskit.

Kokeneet siirtohinnoittelun asiantuntijamme auttavat yritystäsi tuottamalla käytännönläheisiä, operatiivista toimintaa helpottavia ratkaisuja. Perehdymme yrityksesi tilanteeseen aina tapauskohtaisesti etsien konkreettisia ratkaisuja. Haluamme antaa neuvoja ja ohjeita, jotka tukevat ja sujuvoittavat yrityksesi päivittäistä liiketoimintaa.

Suomen siirtohinnoittelutiimimme lisäksi yrityksesi tukena ovat kansainvälisen asiantuntijaverkostomme siirtohinnoitteluun erikoistuneet asiantuntijat halki kansainvälisen BDO-verkoston.

Tuemme yritystäsi muun muassa seuraavissa siirtohinnoittelua koskevissa asioissa:

  • operatiivinen siirtohinnoittelu
  • siirtohinnoitteludokumentaatio
  • avustus siirtohinnoitteluun liittyvissä verotarkastuksissa
  • kansainvälinen riidanratkaisu MAP-menettelyn (Mutual Agreement Procedure) keinoin
  • vertailuanalyysit ja arvonmääritykset
  • ennakoivat keskustelut Verohallinnon kanssa haastavissa verokysymyksissä
  • aineettoman oikeuden siirrot ja arvonmääritykset