Omistajayrittäjien veropalvelut

Omistajayrittäjien veropalvelut

Henkilöomisteisissa yrityksissä sekä perheyrityksissä kannattaa yrityksen ja omistajan verotusta tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Näin vältetään ylimääräiset verokustannukset ja varmistetaan kokonaisverotuksen oikeellisuus niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Asiantuntijamme toimivat tukenasi ja auttavat järjestämään veroasiat eheäksi kokonaisuudeksi yhdistämällä yritystoiminnalliset, yrittäjän henkilökohtaiset sekä perheen tavoitteet.

Ota yhteyttä, jos etsit palveluita omistajayrittäjälle – autamme mielellämme.

Asiantuntijoidemme monipuolinen osaaminen on hyödynnettävissäsi, kun hankit meiltä palveluita omistajayrittäjänä. Olemme tukenasi esimerkiksi kasvun, kansainvälistymisen, jatkajasuunnittelun ja yritysjärjestelyjen aikana.

Meiltä löytyy osaamista, jota yrityksesi kulloinkin tarvitsee ja pystymme palvelemaan sinua paikallisesti kaikkialla Suomessa sekä globaalisti kattavan kansainvälisen verkostomme avulla. Haluamme olla luotettu kumppani ja auttaa saavuttamaan yritykseesi ja omaisuuden hallintaan liittyvät tavoitteet.

Asiantuntijoinamme toimii tilintarkastuksen ja muiden varmennuspalvelujen ammattilaisia. Tarjoamme käyttöösi myös vero- ja lakiasiantuntemusta, HR-asiantuntijuutta sekä esimerkiksi yritysjärjestelyiden, taloushallinnon ja neuvonantopalveluiden parissa työskenteleviä osaajia. Olemme tukena myös omistajastrategiaan liittyvissä kysymyksissä.

Verotukselliset seikat ovat keskeisessä roolissa myös sukupolvenvaihdoksissa, ja tärkeä osa tarjoamiamme omistajayrittäjän palveluita. Sukupolvenvaihdoksella on suora vaikutus prosessissa mukana olevien tulo-, perintö- ja lahja-, varainsiirto- sekä arvonlisäverotukseen.

Sukupolvenvaihdoksen voi toteuttaa monella tavalla. Valitulla toteuttamistavalla on vaikutus yrityksestä luopuvan ja luovutuksen kohteena olevan henkilön lisäksi myös yhtiön verotukseen.

Tarjoamme omistajayrittäjille tukea muun muassa seuraavissa:

 • yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa
 • sukupolvenvaihdoksissa
 • yrityksen ja omistajayrittäjän verotuksessa
 • perintö- ja lahjaverotuksessa
 • veroriitatapauksissa ja ennakkoratkaisuissa
 • exit-suunnitelman toteutuksessa.

Perheyritysten kohtaamat haasteet ovat ainutlaatuisia, aivan kuten jokainen perhekin. Teemme perheyrityksesi kanssa tiivistä yhteistyötä ja autamme ratkaisemaan liiketoimintaan ja omistajastrategiaan liittyviä haasteita.

Perhevarallisuus on osa yrittäjän kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Kokeneet, perheyrityksiin erikoistuneet asiantuntijamme ovat sitoutuneita työskentelemään perheesi menestyksen eteen. Perheyritykset ovat aina olleet yksi tärkeimpiä asiakasryhmiämme, ja meillä onkin pitkä kokemus isojen ja pienten perheyritysten sekä niiden taustalla olevien perheiden kanssa työskentelystä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Roolimme on toimia riippumattomana, ulkopuolisena neuvonantajana, joka tarjoaa näkemystä, kokemusta ja etsii parhaita ratkaisuja. Haluamme olla mukana tukemassa perheyrityksesi menestystä ja arvon kasvattamista sekä turvaamassa liiketoiminnan jatkuvuutta sukupolvesta toiseen.

Kahta samanlaista perheyritystä ei ole. Siitä syystä räätälöimme lähestymistapamme aina tunnistamalla perheesi erityistarpeet ja tavoitteet, jotta ne voidaan sovittaa yhteen perheyrityksen tilanteen kanssa.

Ymmärrämme, että perheyrittäjän elämässä perhe, omistajuus ja liiketoiminta kulkevat kaikki rinta rinnan. Tämän ympärille olemme luoneet oman Family Office -palvelun omistajayrittäjille huolehtimaan perheen ja yrityksen hyvinvoinnista.

BDO Family Office -palvelu pohjautuu erityisesti perheyrittäjän omaisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan yli sukupolvien, siten, että suunnittelussa huomioidaan sekä henkilökohtaiset että yrityksen asiat yhtenä kokonaisuutena. Roolimme on toimia riippumattomana, ulkopuolisena neuvonantajana. Meillä on näkemystä ja kokemusta, luovia ideoita sekä ymmärrystä perheasioiden sensitiivisestä luonteesta.

Family Office -tiimiimme kuuluu useita vero- ja lakiasiantuntijoita sekä strategiaan, liiketoiminnan johtamiseen ja yritysjärjestelyjen neuvonantoon erikoistuneita osaajia. Lisäksi käytettävissämme on kansainvälisen verkostomme asiantuntijoiden osaaminen.

Palvelemme perheyritystäsi muun muassa seuraavissa asioissa:

 • perhejuridiikka
 • perunkirjoitukset
 • perheoikeudelliset asiakirjat: testamentit, edunvalvontavaltuutukset, avioehdot, lahjakirjat
 • jäämistöverosuunnittelu: varojen ja verojen hallinta yli sukupolvien
 • sijoitusrakenteiden verotus
 • kansainväliset tilanteet
 • omistajastrategian laatiminen ja jatkuvuuden suunnittelu
 • sukupolvenvaihdokset
 • yritysjärjestelyt ja yritysjuridiikka
 • tilintarkastus
 • HR-asiantuntijapalvelut
 • raportoinnin kehittäminen
 • analytiikan hyödyntäminen
 • liiketoiminnan uudistaminen.