Skattetjänster för ägarföretagare

Skattetjänster för ägarföretagare

I såväl personligt ägda företag som familjeägda företag lönar det sig att betrakta beskattningen av företaget och ägaren som en helhet. På så sätt undviker man extra skattekostnader och säkerställer att den totala beskattningen är korrekt på både kort och lång sikt.

Våra experter stöder dig och hjälper dig att organisera dina skattefrågor till en sammanhängande helhet genom att kombinera företagets, företagarens och familjens mål.

Kontakta oss, om du söker tjänster för ägarföretagare – vi hjälper gärna.

Våra experters mångsidiga kompetens står till ditt förfogande när du köper tjänster från oss som ägarföretagare. Vi stöder dig till exempel under tillväxt, internationalisering, överlåtelseplanering och företagsarrangemang.

Vi har den expertis ditt företag behöver vid varje given tidpunkt och vi kan betjäna dig lokalt i hela Finland samt globalt genom vårt omfattande internationella nätverk. Vi vill vara en pålitlig partner och hjälpa dig att uppnå dina mål för förvaltning av företaget och tillgångarna.

Våra experter är proffs inom revision och andra verifieringstjänster. Vi erbjuder dig också skatte- och juridisk expertis, HR-kompetens samt experter inom områden som företagsarrangemang, ekonomiförvaltning och rådgivning. Vi ger också stöd i ägarstrategiska frågor.

Skattefrågor spelar också en nyckelroll vid generationsskiften, och utgör en viktig del av de tjänster vi erbjuder ägarföretagare. Generationsskiftet har en direkt inverkan på inkomst-, arvs och gåvo-, överlåtelse- och momsbeskattningen för dem som är delaktiga i processen.

Generationsskifte kan genomföras på många sätt. Det valda sättet påverkar inte bara den person som överlåter företaget och den som är föremål för överlåtelsen, utan också företagets beskattning.

Vi stöder ägarföretagare bland annat i följande:

 • företagsarrangemang och företagsköp
 • generationsskiften
 • beskattning av företaget och ägarföretagaren
 • arvs- och gåvobeskattning
 • skattetvister och förhandsavgöranden
 • genomförande av exitplan.

Familjeföretagens utmaningar är unika, precis som varje familj. Vi har ett nära samarbete med ditt familjeföretag för att lösa affärs- och ägarstrategiska utmaningar.

Familjeförmögenhet är en del av företagarens övergripande riskhantering. Våra erfarna experter som specialiserat sig på familjeföretag är engagerade i att arbeta för din familjs framgång. Familjeföretag har alltid varit en av våra viktigaste kundgrupper, och vi har lång erfarenhet av att arbeta med stora och små familjeföretag och familjerna bakom dem både i Finland och internationellt.

Vår roll är att agera som en oberoende, extern rådgivare, som ger insikt, erfarenhet och söker de bästa lösningarna. Vi vill vara med och stödja framgången och värdeskapandet i ditt familjeföretag, samt säkerställa kontinuiteten i verksamheten från generation till generation.

Inget familjeföretag är det andra likt. Därför skräddarsyr vi alltid vårt tillvägagångssätt genom att identifiera din familjs specifika behov och mål så att de kan anpassas till familjeföretagets situation.

Vi förstår att familj, ägande och företagande går hand i hand i livet för en familjeföretagare. Runt detta har vi skapat vår egen Family Office-tjänst för ägarföretagare för att ta hand om familjens och företagets välbefinnande.

BDO Family Office-tjänsten bygger i synnerhet på den övergripande förvaltningen av familjeföretagarens tillgångar över generationerna, så att både personliga och affärsmässiga frågor beaktas i planeringen som helhet. Vår roll är att agera som en oberoende, extern rådgivare. Vi har vision och erfarenhet, kreativa idéer och en förståelse för familjeangelägenheternas känsliga natur.

Vårt Family Office-team består av flera skatte- och juridiska experter, samt experter inom strategi, ledning av företagsverksamhet och rådgivning kring företagsarrangemang. Dessutom utnyttjar vi den kompetens som experterna i vårt internationella nätverk kan erbjuda.

Vi betjänar ditt familjeföretag inom bland annat:

 • familjerätt
 • bouppteckning
 • familjerättsliga dokument: testamenten, intressebevakningsfullmakter, äktenskapsvillkor, gåvobrev
 • skatteplanering för kvarlåtenskap: förvaltning av tillgångar och skatter över generationer
 • beskattning av investeringsstrukturer
 • internationella situationer
 • utarbetande av ägarstrategi och kontinuitetsplanering
 • generationsskiften
 • företagsarrangemang och företagsjuridik
 • revision
 • HR-experttjänster
 • utveckling av rapportering
 • utnyttjande av analys
 • förnyelse av affärsverksamheten.