Företagsbeskattning

Vi stöder dig i företagsbeskattning, både lokalt och internationellt

Verksamhetsmiljön för företagsbeskattning ändras ständigt. Att förutse och förbereda sig för förändringar är därför centralt för företagets verksamhet. Vi hjälper ditt företag att fungera smidigt i den föränderliga lagstiftningsmiljön för företagsbeskattning.

Våra experter hjälper gärna ditt företag med bland annat följande:

 • ansökningar om förhandsavgörande i företagsbeskattning
 • ansökningar om dispens för användning av förluster
 • tolkningsfrågor som gäller skattelagar
 • frågor rörande ändringssökande
 • omstrukturering som fusioner, delningar och aktiebyten.

Internationell företagsbeskattning

Internationell beskattning är relaterad till affärssituationer där företagets verksamhet är belägen i fler än ett land. Hantering av företagsbeskattningen i ett internationellt företag som är verksamt i Finland kräver uppföljning av utvecklingen inom både nationell lagstiftning och EU-lagstiftning och tolkning av skatteavtal mellan olika länder. Om inkomsterna från företagsverksamheten beskattas flera gånger både i Finland och utomlands kan dubbelbeskattning vara en risk – vi hjälper ditt företag att undvika detta.

Vi hjälper ditt utländska företag att hantera skatteärenden för ett dotterbolag, ett fast driftställe eller en filial som bedriver verksamhet i Finland. Vid behov hjälper vi till i frågor som rör etablering i Finland, såsom planering av bolagsstrukturer och skatteoptimering.

Våra experter inom företagsbeskattning hjälper din organisation att sköta lagstadgade skyldigheter rätt, säkerställa korrekt beskattning och undvika extra risker och skattekostnader.

Ett holistiskt och pragmatiskt förhållningssätt till företagsbeskattning

Principen för vår service är ett holistiskt och pragmatiskt förhållningssätt. Vår expertis bygger på fördjupad kunskap om skattelagstiftning och juridisk praxis, samt en grundlig förståelse för ditt företags affärsverksamhet.

Vi stöder dig bland annat i följande situationer:

 • finländsk och internationell företagsbeskattning
 • skattefrågor som gäller gränsöverskridande affärsverksamhet
 • företagsköp och omstruktureringar
 • internprissättning
 • ansökningar om förhandsavgörande
 • skattetvister och frågor rörande ändringssökande
 • assistans vid skattekontroller och svar på Skatteförvaltningens begäranden om utredning
 • gränsöverskridande rapporteringsskyldigheter (DAC6)
 • överlåtelsebeskattning
 • upprättande och granskning av skattedeklarationer
 • skatteberäkning och -rapportering.

Kontakta oss, så kartlägger vi tillsammans hur vi bäst kan betjäna ditt företag – våra experter på företagsskatt hjälper dig gärna!