Tjänster för beskattning av fastighetsbranschen

Tjänster för beskattning av fastighetsbranschen

Bygg- och fastighetsbranschen är den största affärssektorn i Finland. Fluktuationer i konjunkturer, subventioner och reglering påverkar beskattningen av fastighetsbranschen. Vi hjälper operatörer inom fastighetsbranschen att hantera risker och utnyttja möjligheter i beskattningen.

Våra experter som specialiserat sig på skatte- och rådgivningstjänster säkerställer att ditt företag inom bygg- och fastighetssektorn baserar sin verksamhet på tillförlitlig ekonomisk information. Vi erbjuder ditt företag praktiska lösningar på de varierande frågorna i affärsverksamheten. Vi vill också vara ditt företags betrodda partner inom skatte- och juridiska tjänster för fastighetsbranschen.

Vi stöder din verksamhet i bland annat följande kritiska frågor för fastighetsbranschen:

 • företagsbeskattning
 • momsbeskattning
 • fastighetsbeskattning
 • överlåtelsebeskattning
 • företagsarrangemang och omstruktureringar
 • internationella situationer
 • kartläggning av skatterisker
 • juridiska frågor.

Inom fastighetsbranschens beskattning betjänar vi bland annat stora fastighetsägare, fastighetsinvesterare, fastighetsfonder och kapitalinvesterare, byggbolag, kommuner och kommunala fastighetsbolag, disponentbyråer och underhållsbolag, ideella fastighetsägare samt bostads- och fastighetsbolag.

Våra experter på beskattning i fastighetsbranschen hjälper ditt företag med skattefrågor och juridiska frågor.

Vår kompetens omfattar bland annat följande:

 • skatteplanering för företag och ägare. 
 • momsbeskattning inom byggsektorn, samt särskilda frågor vid momsbeskattning av fastighetsbolag. 
 • skattemässiga konsekvenser av en fastighets- eller aktietransaktion för ett bolag och dess aktieägare. 
 • fusioner och delningar samt andra omstruktureringar. 
 • utredningar av fastighetsskatt och överlåtelseskatt. 
 • ansökan om förhandsavgörande, skatterevisioner, överklaganden och andra myndighetsprocesser.

Våra tjänster för företagsarrangemang omfattar bland annat corporate finance- och värderingsuppdrag, samt ekonomiska och skattemässiga Due Diligence-granskningar.