Skattetjänster för stiftelser och föreningar

Skattetjänster för stiftelser och föreningar

Stiftelser, föreningar och andra allmännyttiga aktörer, den så kallade tredje sektorn, är betydande i Finland. Olika tolkningar och variationer av lagstiftningen skapar inte bara risker utan också möjligheter för beskattning av stiftelser och föreningar – vi hjälper till att hantera båda.

Vi betjänar hundratals stiftelser, föreningar och övriga icke vinstdrivande samfund inom olika branscher. Vår kundkrets omfattar bland annat sociala tjänsteleverantörer, fackföreningar, intressebevakningsorganisationer, ideella fastighetsägare, aktörer inom utbildnings- och kultursektorn samt bidragsstiftelser.

Vi strävar efter att erbjuda praktiska lösningar på de olika frågorna inom beskattning av stiftelser och föreningar. Våra experter inom skatte- och juridiska tjänster säkerställer bland annat att din organisation arbetar inom ramen för gällande lagstiftning och juridisk praxis. Vi vill vara din organisations betrodda partner inom skatte- och juridiska tjänster.

Vi stöder aktörer inom tredje sektorn med bland annat följande:

 • inkomstbeskattning för samfund 
 • momsbeskattning 
 • förskottsuppbörd och personbeskattning 
 • fastighetsbeskattning 
 • särskilda frågor inom beskattning av allmännyttiga aktörer 
 • företagsarrangemang och omstruktureringar 
 • kartläggning av skatterisker 
 • juridiska frågor 
 • rätt till statligt stöd och beslutsfattande.

Våra experter tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom beskattning av stiftelser och föreningar, med hjälp av sin gedigna erfarenhet av skatte- och juridiska frågor i både den privata och den offentliga sektorn.

Vår kompetens omfattar bland annat följande situationer:

 • samfundsbeskattningens skatteplanering 
 • frågor som gäller säkerställande av företagets allmännytta
 • bedömning av momspliktighet och avdragsrättigheter
 • fusioner och delningar samt andra omstruktureringar
 • utredningar av fastighetsskatt och överlåtelseskatt och andra särskilda frågor som rör fastighetsbeskattning, fastighetsrätt
 • ansökan om förhandsavgörande, hjälp vid skattekontroller, överklaganden och andra myndighetsprocesser
 • arbetsrätt, dataskydd, avtalsrätt och annan allmän rätt
 • rätt till statligt stöd, dokumentation om konkurrensneutralitet och hjälp i samfundens beslutsfattande (god förvaltning, eventuellt jäv etc.)
 • rådgivning i beslutsprocessen för möten (jäv, styrelsens ansvar, mötesförloppet etc.).

Våra tjänster för företagsarrangemang omfattar dessutom corporate finance- och värderingsuppdrag, samt ekonomiska och skattemässiga Due Diligence-granskningar.