Företagsarrangemang och tillhörande beskattning

Företagsarrangemang och tillhörande beskattning

Skattefrågor utgör en viktig del av alla företagsarrangemang. Med hjälp av noggrann förberedelse av företagsarrangemangen och beaktande av skattemässiga aspekter minskar man riskerna och osäkerheterna i samband med beskattningen. Förhandsplanering av företagsarrangemangets struktur underlättar väsentligt genomförandet av omstruktureringen och förbereder också för perioden efter detta.

Våra skatteexperter som är förtrogna med företagsköp och företagsarrangemang och våra bolagsrättsjurister är bekanta med de utmaningar som företag står inför vid omstrukturering. De förklarar på ett förståeligt sätt hur man ska gå vidare för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Tjänster för företagsarrangemang

Vi hjälper ditt företag med noggrann planering och effektivt genomförande av företagsarrangemang, bland annat i följande situationer:

  • företagsköp, köp eller försäljning av företagets aktier eller verksamhet
  • fusioner eller delningar av företag, verksamhetsöverlåtelser, aktiebyten och andra ägararrangemang, samt utredningar av de skattemässiga konsekvenserna av dessa arrangemang
  • due diligence-granskningar för beskattning av företagsköp och försäljning
  • förändringar och planering av företagets och koncernens juridiska struktur.

Kontakta oss  – våra experter hjälper dig gärna i frågor som gäller företagsarrangemang.