Tjänster inom personbeskattning och förskottsuppbörd

Tjänster inom personbeskattning och förskottsuppbörd

Vi tillhandahåller personbeskattningstjänster för din organisation och ger stöd i frågor om förskottsuppbörd. Bland våra kunder finns inte bara företag från flera branscher, utan även föreningar, stiftelser och kommuner. Vi erbjuder även personbeskattningstjänster till privatpersoner. Vårt erfarna team inom personbeskattningstjänster stöder din organisation både internationellt och lokalt.

Tjänster inom personbeskattning och förskottsuppbörd för organisationer

Vi hjälper till att fastställa riktigheten i beskattningen av natura- och personalförmåner samt kostnadsersättningar och ger råd om rapporteringsskyldigheter. Vi hjälper din organisation i skatteprocessens alla skeden. Vid behov kan vi upprätta relaterade krav på rättelse och ansöka om förhandsavgörande.

Våra experter hjälper dig gärna med bland annat följande:

  • upprättande av bemötande vid skatterevision i anslutning till personbeskattning och förskottsuppbörd
  • frågor gällande förtäckt dividend
  • frågor som gäller belöning
  • skatteprocesser såsom rättelseyrkande, överklaganden och bemötanden.

För företag som är verksamma internationellt erbjuder vi mångsidiga personbeskattningstjänster samt tjänster relaterade till internationell arbetskraftsmobilitet. Vi hjälper er både när ni anställer arbetskraft från utlandet och när ni skickar personal utomlands.

Vårt team stöder din organisation när det gäller styrelseledamöters arvoden eller liknande personliga prestationer som betalas i internationella situationer.

Med hjälp av vårt internationella nätverk av personbeskattningstjänster kan vi säkerställa att företagets skyldigheter och de anställdas skatteärenden och sociala trygghet hanteras i enlighet med lokala lagar, både i Finland och i andra länder.

Dessutom hjälper vi till med frågor om fast driftställe som rör arbetskraftens mobilitet.