• Kuntakonsernin toiminta
    markkinoilla

    Tukea kirjanpidon eriyttämiseen ja muihin kilpailuneutraliteettiin liittyviin kysymyksiin

    Ota meihin yhteyttä

Kilpailuneutraliteetti, kirjanpidon eriyttäminen ja markkinaperusteisuus

Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa sitä, että julkissektorin toimijoilla ja yksityisellä sektorilla on tasapuoliset edellytykset toimia markkinoilla. Julkisyhteisöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kilpailulain kilpailuneutraliteettia turvaavien säännösten tavoitteena on varmistaa, että julkiset toimijat eivät saa kilpailuetuja, joita yksityiset toimijat eivät voi saada ja jotka voivat vääristää kilpailua.

 

Kirjanpidon eriyttäminen

Merkittävä uudistus julkissektorille on tullut voimaan 1.1.2020, kun kilpailulaissa asetettiin kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus. Eriyttämisvelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että kuntien ja valtion, ja näiden omistamien yhtiöiden tulee eriyttää kirjanpidossaan ja tuloslaskelmassaan kilpailluille markkinoille suuntautuva toiminta, mikäli sen arvo ylittää 40 000 €.

Eriyttämisvelvollisuuden arvioinnin ensivaiheessa arvioidaan, mikä julkisen toimijan toiminnasta suuntautuu markkinoille. Tilanteita, joissa julkissektori toimii kilpaillulla markkinoilla, on paljon eikä tämän toiminnan tai siihen kohdistettavien kulujen tunnistaminen muusta ydintoiminnasta ole aina yksinkertaista, jos kirjanpitoa ei ole eriytetty.

Kun kilpailulle markkinoille suuntautuva toiminta on analyysin perusteella tunnistettu ja rajattu muusta toiminnasta, tulee kirjanpito näiden toimintojen välillä eriyttää. Muutoin tuloslaskelman muodostaminen ulosmyynnin osalta ei välttämättä anna oikeaa kuvaa. Erityisessä roolissa on kilpailulain mukaisten tuottojen ja kustannusten jakaminen ei-markkinoille suuntautuvan toiminnan ja markkinoille suuntautuvan toiminnan välillä.

 

Markkinaperusteisuus

Kirjanpidon eriyttäminen toimii markkinaperusteisen hinnoittelun pohjana. Markkinaperusteisella hinnoittelulla tarkoitetaan sitä hintatasoa, jonka suuruiseksi vastaava yksityinen toimija hinnoittelisi palvelut vastaavassa markkinatilanteessa. Hinnoittelu ei kuitenkaan tapahdu keskimääräisen markkinahinnan mukaan, vaan markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan hinnoittelun on oltava sellaista, että se on liiketaloudellisten periaatteiden mukaan kannattavaa.

 

Kilpailun tasapuolisuuteen liittyy useita tekijöitä ja sääntelyn pelikenttä on laaja. Asiantuntijamme auttavat kaikissa kirjanpidon eriyttämiseen ja muihin kilpailuneutraliteettikysymyksiin liittyen; sekä juridisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

Ota yhteyttä

 

Lisää kilpailuneutraliteetista Jouni Honka-ahon blogissa.