• Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi

    Tukea kuntanne omistajaohjauksen arviointiin ja kehittämiseen

    Ota meihin yhteyttä

Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi ja kehittäminen

Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä menettelytapoja tai toimenpiteitä, joilla kunta voi omistajana vaikuttaa omistamansa yhteisön toimintaan, hallintoon ja talouteen. Nämä voivat liittyä mm. yhtiöjärjestyksiin, osakassopimuksiin tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan. Kunnan toiminnan omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus ja konserniohjeella määritellään omistajaohjauksen menettelytavat.

 

Tuloksellisuuden kehittämisen ja ulkoisen arvioinnin tarve

Yleisiä tavoitteita omistajaohjauksessa ovat kuntayhtiöiden kehittäminen ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on toimiva ja tuloksellinen omistajaohjaus. Tästä syystä on tärkeää pysähtyä aika ajoin tarkastelemaan omistajaohjauksen tilaa ja toteutumista suhteessa tavoitteisiin.

Monissa kunnissa kuntien omistamien yhteisöjen merkitys ja rooli osana kuntakonsernia tulee kasvamaan sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialuille. Jäljelle jäävän kunnan näkökulmasta on keskeistä, että myös omistajaohjausta kehitetään ja suhteutetaan jäljelle jäävän kunnan toimintojen tasoon ja näin edesautetaan kuntakonsernin kokonaisedun toteutumista ja elinvoimaisuuden säilymistä.

Yleisten tavoitteiden lisäksi useiden kuntien hallintosäännöissä on asetettu kunnanhallituksen tehtäväksi arvioida vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta. Kuntaliiton hallintosääntömallin mukaan kunnanhallitus arvioi omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa. Löytyykö tämä vaatimus teidän kuntanne hallintosäännöstä?

 

Apua tuloksellisuuden kehittämiseen

Asiantuntijamme ovat apunanne ulkopuolisten arviointien laatimisessa. Arvioinnin avulla haluamme tuottaa aitoa hyötyä sekä kunnan johtamisen että omistajaohjauksen tuloksellisuuden kehittämisen tueksi. Osana arviointia tunnistamme keskeisimpiä omistajaohjauksen kehityskohteita niin menettelytapojen, riskienhallinnan kuin kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen kannalta.

Laajan toimeksiantokantamme ansioista olemme keränneet runsaasti best practise -tietoutta useiden eri kuntien omistajaohjauksen menettelytavoista ja keräämämme kokemuksen avulla voimme tuottaa lisäarvoa kuntanne omistajaohjauksen kehittämiseksi. Autamme tarvittaessa myös konserniohjeen laatimisessa ja päivityksessä, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla vastaa juuri teidän kuntanne tavoitteita ja tarpeita.

TUTUSTU OMISTAJAOHJAUS JA KUNTAKONSERNIN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEEMME

 

Haluatko tarjouksen arvioinnista?

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Puhelinnumero:
+
Enter security code:
 Security code