• Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Onnistunut sisäinen valvonta ja riskienhallinta tukee sekä organisaation tavoitteiden saavuttamista että toiminnan ja talouden suunnittelua. 

 

Kuntien ja kuntayhtymien sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

Kuntien ja kuntayhtymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaatimukset ovat jatkuvasti lisääntyneet. Kuntalain uudistuminen ja muut toimintaympäristön muutokset ovat asettaneet merkittäviä lisävaatimuksia kuntakonsernien riskienhallinnan organisoinnille. 

Kuntakonsernien on huolehdittava kuntalain säännösten mukaisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Riskienhallinnan merkitys on korostunut erityisesti kunnan tehtävien organisointitapojen monimuotoistumisen myötä. Yhä suurempi osa kunnan toiminnoista järjestetään nykyisin kuntayhtymissä, osakeyhtiöissä ja säätiöissä, jolloin kuntakonserneilta edellytetään aikaisempaa systemaattisempaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla tilivelvolliset toimijat kuten kunnanhallitus, lauta- ja johtokunnat sekä johtavat viranhaltijat voivat varmentaa vastuullaan olevien toimintojen tuloksellisuutta, hyvän hallintotavan toteutumista sekä erilaisten riskien hallintaa. 


Kunnan yhtiöiden sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Jokaisen kunnan yhtiön on hyvä tietää, mitkä sisäiset ja ulkoiset riskit uhkaavat sen toimintaa ja miten näitä riskejä voidaan parhaiten hallita. Kuntalain mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnanhallituksen vastuutehtävää sekä kunnanjohtajan johtotehtävää. 

Onnistunut riskienhallinta varmentaa monia asioita: johtamista, toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa sekä taloudenhoitoa, riskienhallintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Asiantuntijamme auttavat yhtiötäsi rakentamaan systemaattisen ja kokonaisvaltaisen tavan hallita siihen kohdistuvia riskejä.Tätä kautta rakennat toiminnallesi myös turvattua tulevaisuutta. 
 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan palveluihimme kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonserneille kuuluvat:

  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden laatiminen
  • sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernin ohjeiden laatiminen
  • riskien tunnistaminen, arviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittäminen
  • nykytilan arviointi sekä kehittäminen
  • selonteon laatiminen
  • riskikartoitus
  • sisäisen tarkastuksen palvelut ulkoisena palveluntoimittajana sekä
  • henkilöstön koulutus.