• Talouden tasapainottaminen

Talouden tasapainottaminen

Kuntien rooli ja tehtävät ovat merkittävien muutosten edessä. Tasapainoinen talous on kunnan palveluiden ja sille asetettujen tehtävien toteutumisen edellytys. Kun talous on tasapainossa ja kestävän talouden rajat tunnistetaan, kunta voi keskittyä omaan rooliinsa ja kasvattaa painoarvoaan alueensa hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittäjänä. 

Asiantuntijamme tukevat kuntien toimintakykyä ja tasapainoista taloutta tarjoamalla asiantuntevaa ja luotettavaa näkemystä kuntatalouden selvitys-, muutos- ja kehittämisprosesseihin. 
 

Olemme kuntien ja kuntayhtymien tukena muun muassa:

  • talouden nykytilan analysoinnissa
  • tasapainottamistarpeen arvioinnissa
  • tasapainottamiskeinojen löytämisessä sekä
  • talouden tervehdyttämisohjelman toimeenpanon tukemisessa ja seurannassa.