• Talouden tasapainottaminen

Talouden tasapainottaminen

Kuntien rooli ja tehtävät ovat merkittävien muutosten edessä. Tasapainoinen talous on kunnan palveluiden ja sille asetettujen tehtävien toteutumisen edellytys. Kun talous on tasapainossa ja kestävän talouden rajat tunnistetaan, kunta voi keskittyä omaan rooliinsa ja kasvattaa painoarvoaan alueensa hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittäjänä. 

Asiantuntijamme tukevat kuntien toimintakykyä ja tasapainoista taloutta tarjoamalla asiantuntevaa ja luotettavaa näkemystä kuntatalouden selvitys-, muutos- ja kehittämisprosesseihin. 
 

Olemme kuntien ja kuntayhtymien tukena muun muassa:

  • talouden nykytilan analysoinnissa
  • tasapainottamistarpeen arvioinnissa
  • tasapainottamiskeinojen löytämisessä sekä
  • talouden tervehdyttämisohjelman toimeenpanon tukemisessa ja seurannassa.

 

Talouden nykytilan analysointi

Autamme tunnistamaan taloustilanteen aiheuttamat riskit tavoitteiden, palveluiden ja lainsäädännön näkökulmasta, paikalliset olosuhdetekijät huomioiden.


Tasapainottamistarpeen arviointi

Analysoimme talouden kehityksen skenaariot lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Huomioimme toimintaympäristöön kohdistuvien merkittävien riskien vaikutukset nykytilaan ja talouden tasapainottamistarpeeseen.


Tasapainottamiskeinojen löytäminen

Etsimme keinoja talouden tasapainottamiseen yhteistyössä kunnan kanssa. Tarkastelemme joko kokonaisuutta tai painotamme eri osa-alueita (esim. toimialat, toimitilat, korjausvelka, investoinnit, organisaatio- ja hallintorakenteet). Esitämme päätöksentekijöille konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia keinoja talouden tasapainottamiseen sekä eri investointivaihtoehtoihin vaikutuksineen.  Olemme toimintasi tukena myös talouden tervehdyttämiskeinoista päättämisen jälkeen.


Toimeenpanon tuki ja seuranta

Tarjoamme apua ulkopuolisen asiantuntijan roolissa talouden tervehdyttämisohjelman toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin. Asiantuntijamme ovat tukenasi myös erilaisten lisäselvitysten ja –analyysien laadinnassa, strategiatyöskentelyssä, toimintamalli- ja organisaatiomuutoksissa sekä rakennejärjestelyissä.