This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Yhtiöittäminen ja konsernirakenteen muutos

Yhtiöittäminen ja konsernirakenteen muutos

Konsernirakenteeseen ja sen muokkaustarpeeseen vaikuttavat moninaiset asiat. Omistajastrateginen linjaus ohjaa konsernirakenteen muokkausta, koska konsernirakenteen tulee vastata omistajan tavoitteita ja tarpeita. 

Yhtiöiden omistusmuoto ja konsernirakenteen merkitys korostuu, kun omistajana on kunta tai muu rajoitetusti tuloverovelvollinen taho. Yhtiöittämisillä ja konsernirakenteen muokkauksella voidaan saada usein huomattavia myyntivoittoja emoyhtiölle tai omistajana olevalle kunnalle. Parhaimmillaan konsernirakenteen muokkaus palvelee omistajan tarpeita tuottamalla huomattavan myyntivoiton lisäksi verotuksellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan tavan toteuttaa toiminnalle asetettuja tavoitteita. 
 

Tuemme kuntakonserneja muun muassa:

  • konsernirakenteen suunnittelussa ja muokkauksessa
  • toimintojen uudelleenjärjestelyissä, yhtiöittämisissä ja yhteistyörakenteissa
  • ulkoistamiseen liittyvissä asioissa
  • yritysten perustamisissa
  • sulautumisissa ja jakautumisissa, liiketoimintasiirroissa ja osakevaihdoissa
  • yhteisöjen  purkamisissa
  • arvonmäärityksissä sekä 
  • yritysmyynneissä ja toimialajärjestelyissä.