This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Finans- och Banksektorn

Finans- och banksektorn

Finanskrisen har pågått i ett årtionde och syns fortfarande som osäkerhet inom finans- och banksektorn. Branschens utmaningar ökas av omfattande skattejuridiska och bolagsrättsliga reformer och reformer av branschens reglering, som rapporterings- och soliditetskrav. 

Våra experter som specialiserar sig på bank- och finansbranschen har insikter och sakkunskap om branschens särdrag och reglering. Vi har lång erfarenhet av revisioner, riskhantering och intern revision, bland annat IT-revisioner, i banker. Bland våra kunder finns även aktörer inom försäkrings- och finansbranschen. 

 

Våra tjänster för bank- och finansbranschen omfattar: