Finans- och banksektorn

Finans- och banksektorn

Finanskrisen som har pågått i ett årtionde samt den pågående globala ekonomiska krisen orsakat av pandemin syns som osäkerhet inom finans- och banksektorn. Branschens utmaningar ökas av digitalisering, omfattande skattejuridiska och bolagsrättsliga reformer och reformer av branschens reglering, som rapporterings- och soliditetskrav. 

Våra experter inom finans- och banksektorn hjälper dig genom revision, skatt och juridiska tjänster samt rådgivningstjänster. Vi har lång erfarenhet av bank-, investeringstjänster och försäkringsbolag.

Våra experter har insikter och expertis relaterade till bank- och finansbranschens särdrag och reglering. Vi har lång erfarenhet av revision, riskhantering och intern revision, inklusive IT-revision av banker och finansiella företag. Bland våra kunder finns även aktörer inom försäkrings- och finansbranschen. Vi stöder också utvecklingen av våra kunders affärs-, riskhanterings- och rapporteringsprocesser för att uppfylla kraven inom finansbranschen.

Våra tjänster för bank- och finansbranschen omfattar: