• Finans- och Banksektorn

Finans- och banksektorn

Finanskrisen har pågått i ett årtionde och syns fortfarande som osäkerhet inom finans- och banksektorn. Branschens utmaningar ökas av omfattande skattejuridiska och bolagsrättsliga reformer och reformer av branschens reglering, som rapporterings- och soliditetskrav. 

Våra experter som specialiserar sig på bank- och finansbranschen har insikter och sakkunskap om branschens särdrag och reglering. Vi har lång erfarenhet av revisioner, riskhantering och intern revision, bland annat IT-revisioner, i banker. Bland våra kunder finns även aktörer inom försäkrings- och finansbranschen. 

 

Våra tjänster för bank- och finansbranschen omfattar: