This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Finans- och Banksektorn

Finans- och banksektorn

Finanskrisen som har pågått i ett årtionde samt den pågående globala ekonomiska krisen orsakat av pandemin syns som osäkerhet inom finans- och banksektorn. Branschens utmaningar ökas av digitalisering, omfattande skattejuridiska och bolagsrättsliga reformer och reformer av branschens reglering, som rapporterings- och soliditetskrav. 

Våra experter inom finans- och banksektorn hjälper dig genom revision, skatt och juridiska tjänster samt rådgivningstjänster. Vi har lång erfarenhet av bank-, investeringstjänster och försäkringsbolag.

Våra experter har insikter och expertis relaterade till bank- och finansbranschens särdrag och reglering. Vi har lång erfarenhet av revision, riskhantering och intern revision, inklusive IT-revision av banker och finansiella företag. Bland våra kunder finns även aktörer inom försäkrings- och finansbranschen. Vi stöder också utvecklingen av våra kunders affärs-, riskhanterings- och rapporteringsprocesser för att uppfylla kraven inom finansbranschen.

Våra tjänster för bank- och finansbranschen omfattar: