• Yritysverotus

  Tukenasi kaikissa yritysverotuksen kysymyksissä

Yritysverotus

Yritysten verotuksen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Muutosten ennakointi, niihin valmistautuminen sekä raportointivelvollisuuksien pitäminen ajan tasalla on tärkeää jokaiselle yritykselle.

Yritysverotuksen asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi hoitamaan lakisääteiset velvoitteet oikein sekä tunnistamaan mahdollisuudet verosuunnitteluun. Tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaisen ja käytännönläheisen lähestymistavan. Asiantuntemuksemme perustuu syvälliseen verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen.  

 

Tarjoamme muun muassa seuraavia yritysverotuksen palveluja:

 • yrityksen tuotoista maksettavien verojen laskenta
 • tuottojen veronalaisuuden ja menojen vähennyskelpoisuuden selvittäminen
 • yrityksen omaisuuden luovutukseen liittyvät verokysymykset, kuten esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus
 • yritysveroilmoituksen laadinta tai tarkistus
 • yritysten tuloverotusta koskevan keskeisen lainsäädännön (elinkeinotulon verottamisesta annettu laki, konserniavustuslaki ja lähdeverolaki) tulkintakysymykset
 • tappioiden poikkeuslupahakemukset
 • verohallinnon selvityspyyntöihin vastaaminen
 • ennakkoratkaisuhakemuksien laadinta
 • muutoksenhakuasiat
 • ennakonperintä
 • varainsiirtovero
 • verotuksen ja kirjanpidon poistojen yhteensovittaminen sekä
 • kansainväliset verokysymykset