• Organisaation suorituskyvyn johtaminen

  Autamme suuntaamaan organisaation toiminnan ja resurssit kohti liiketoiminnallisten tavoitteiden ohjaamaa arkea

  Ota meihin yhteyttä

Organisaation suorituskyvyn johtaminen

Autamme organisaatiotasi rakentamaan tavoiteorientoitunutta ja tulosvastuullista yrityskulttuuria tavoiteasetannan, kannustavan seurannan sekä osaamisen kehittämisen ja palkitsemisen avulla. Strategiset tavoitteet vaativat toteutuakseen yhteistä ymmärrystä ja hyväksyntää sekä tavoitteista että siitä, mitä ne kunkin työtehtävän kannalta tarkoittavat. Jokaisessa organisaatiossa tehdään päivittäin lukuisa määrä isoja ja pieniä päätöksiä. Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että niistä jokainen tukee yhteistä suuntaa.

Asiantuntijoista koostuva osaava ja monialainen tiimimme mahdollistaa joustavan yhteistyön ja laajan näkemyksen sekä käytännönläheiset ratkaisut.

 

Organisaation suorituskyvyn johtamisen palveluumme kuuluvat: 

 • Yrityksen strategiaan ja tahtotilaan tutustuminen
 • Tavoiteasetannan nykytilan selvittäminen
 • Suorituksen johtamisen mallin reunaehtojen ja tavoitteiden määrittely
 • Mittareiden ja prosessin rakentaminen
 • Linkitys palkitsemiseen ja osaamisen kehittämiseen
 • Tarvittavien dokumenttien laatiminen
 • Johdon ja esimiesten valmennukset