• Yritysoston jälkeinen HR-integraatio

    Autamme integraation suunnittelussa ja läpiviemisessä

    Ota meihin yhteyttä

Yritysoston jälkeinen HR-integraatio

Integraation suunnittelu yrityskaupan tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvä aloittaa siinä vaiheessa, kun kohteesta on riittävästi dataa saatavilla. Jokainen yrityskauppa sisältää henkilöstöön, asiakkaisiin ja organisaation työskentelyn tehokkuuteen liittyviä riskejä. Riskien minimoimiseksi on hyvä suunnitella etukäteen, miten pitkälle uuden kokonaisuuden eri osa-alueiden yhdentyminen halutaan viedä.

Asiantuntijoista koostuva osaava ja monialainen tiimimme mahdollistaa joustavan yhteistyön ja laajan katsantokannan sekä käytännönläheiset ratkaisut.

 

Yritysoston jälkeisen integraation palveluumme kuuluvat:  

  • Taloudelliset analyysit eri vaihtoehdoista
  • Organisaatiorakenne ja workflow
  • Työoikeudellinen neuvonanto
  • Tarvittavan dokumentaation laadinta
  • Prosessin läpiviemisessä avustaminen käytännön tasolla
  • Sisäinen viestintä