• Voimme auttaa monella tapaa

  Käytössäsi monen erikoisalan asiantuntijuus

Ota meidät avuksesi

Kokeneet asiantuntijamme auttavat mielellään löytämään ratkaisuja poikkeustilanteen aiheuttamiin haasteisiin. Olemme valmistelleet nykytilanteeseen sopivia palvelukokonaisuuksia, mutta voimme rakentaa palvelut juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä!

Kassatilanteen kartoitus ja kassavirtaennusteet

Asiantuntijamme voi auttaa yritystänne kassatilanteen kartoituksessa ja kassavirtaennusteiden laatimisessa. Teemme nopean analyysin yrityksen aikaisemmista kassaviroista ja mallinnamme kassavirran riittävyyttä tulevaisuuteen arvioimalla poikkeustilanteen aiheuttamia tulo- ja kuluerävaikutuksia. Voimme tehdä poikkeustilanteen arvioiduista vaikutuksista myös herkkyysanalyysin. Pystymme mallintamaan kassavirran nopeasti kuukausittaisista tuloslaskelmista ja taseista, tai tarvittaessa tarkemmin kirjanpidon pääkirjasta.

Kassavirtaennusteiden tekeminen kriisitilanteessa auttaa yritystäsi muun muassa seuraavasti:

 1. Näet kuinka pitkälle tulevaisuuteen kassavarat nykyisellään ja eri skenaarioiden näkökulmasta riittävät.
 2. Tunnistat konkreettiset toimet, joilla voit eniten vaikuttaa kassavarojen riittävyyteen poikkeustilanteen aikana. Mahdollisia toimia voivat olla esimerkiksi ennakkoverojen alentaminen, varaston optimointi ja neuvottelu ostolaskujen maksuajoista, lainanlyhennyksistä ja koronmaksuista.
 3. Useat tahot, erityisesti pankit, kehottavat yrityksiä luomaan selkeät ennusteet likviditeetistään, jotta yritykset pystyvät tunnistamaan toiminnassa tapahtuvat muutokset. Tällöin kommunikointi esimerkiksi pankkien suuntaan helpottuu.

Kassakriisin välttämisohjelman laadinta ja toteutuksen tuki

Laadimme yhdessä yrityksen johdon kanssa kassatilanteen kartoituksen ja kassavirtaennusteiden pohjalta kassakriisin välttämisohjelman. Ohjelmassa priorisoidaan toimenpiteet vaikuttavuuden ja pidemmän aikavälin yrityksen jatkuvuuden näkökulmasta  ja määritellään sekä välittömät että pidemmän aikavälin toimenpiteet. Tarjoamme myös ohjelman toteutuksen tueksi projektijohtoa ja ohjelman toteutuksen ja vaikuttavuuden seurantaa. Alla esimerkkejä tyypillisistä kassakriisin välttämisohjelmaan sisältyvistä toimenpiteistä, joissa voimme olla avuksi myös toteutuksen osalta:

 • rahoittajien kanssa neuvotteluissa avustaminen
 • muiden rahoituslähteiden kartoittaminen ja kilpailuttaminen
 • henkilöstösopeutuksissa avustaminen
 • myyntisaamisten sisään saamisen nopeuttamisen toimenpiteet
 • avustaminen ostovelkojen maksuaikataulujen neuvottelussa
 • vakuutus- ja eläkemaksujen lykkäämisessä avustaminen
 • sopimusten läpikäynti (force majeure -lausekkeiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen esim. maksu- ja toimitusviiveissä)
 • yrityssaneerausmenettelyssä avustaminen.

 

Verotukselliset ja juridiset toimenpiteet

Veroasiantuntijamme ovat mielellään apunasi esimerkiksi asioinnissa Verohallinnon kanssa. Voimme hakea puolestanne ennakkoverot takaisin, pyytää veroilmoituksen antamiselle lisäaikaa sekä kartoittaa maksujärjestelytarpeet yhdessä kanssanne. Autamme myös pidemmän aikavälin toimintamallien uudelleenjärjestelytarpeiden tunnistamisessa ja suunnittelussa, esim. erilaisia rakennejärjestelyitä hyödyntäen.

Poikkeusoloaikana esiin nousevat myös useat sopimus- ja työoikeudelliset kysymykset, kuten mahdollisuus vedota ylivoimaiseen esteeseen sopimussuhteissa. Myös henkilöstön etätyöskentely, sairauspoissaolot, karanteenit, sekä mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset mietityttävät. Työ- ja sopimusoikeusasiantuntijamme voivat kartoittaa ja auttaa eri toimintamahdollisuuksien selvittämisessä ja läpiviennissä.

Myös perheoikeudellisten asiakirjojen tärkeys korostuu kriisiaikana. Yrittäjän olisi hyvä miettiä miten perhe- ja yritysvarallisuus on suojattu jos itse sairastuu, eikä kykene hoitamaan enää asioitaan. On tärkeää huolehtia, että itsellä ja lähimmäisillä on tarvittavat asiakirjat mm. edunvalvontavaltuutus, testamentti sekä avioehto laadittuna pahan päivän varalle. Asiantuntijamme auttavat asiakirjojen laatimisessa, päivittämisessä sekä rekisteröinneissä.

Riskienhallinta

Kartoitamme kanssasi yrityksesi toimintaan ja jatkuvuuteen kohdistuvia riskejä. Kysy lisää tai lue riskienhallintapalveluistamme täältä.

Tietoturva ja tietosuoja

Poikkeustilanne lisää kyberhyökkäysten uhkaa. Todennäköisimmin hyökkääjät pyrkivät hyödyntämään etätyötä tekeviä henkilöitä. Kalasteluviestien lukumäärän arvioidaan kasvavan, koska etätyössä kollegalta viestien aitouden varmistaminen on vaikeampaa. Tietoturvaan on siis kiinnitettävä erityishuomiota poikkeustilanteessa. Kokeneet tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijamme voivat esimerkiksi auttaa varmistamaan tai testata järjestelmienne turvallisuuden. Kysy lisää tai lue kyberturvapalveluistamme täältä.