Blogi:

Kunta 2.0 - Miten tulkita talouden ja toimintaympäristön muutoksia?

16 marraskuuta 2016

Kuluva vuosi 2016 alkaa olla hiljalleen päättymässä ja ajatukset siirtyvät auttamatta tulevaan vuoteen ja sen tuomiin tapahtumiin. Toki ennen uusia haasteita rauhoitumme läheistemme seurassa ja juhlimme niin päättyvää vuotta kuin uuden vuoden alkua. Ja nimenomaan ansaitusti, sillä vuoden 2016 aikanakin on ehtinyt tapahtumaan paljon!

Kuntien kehitysaskeleet vaativat strategista suunnittelua ja edellytyksiä

Talouden ja toimintaympäristön muutosten havainnointi ja tulkitseminen ovat jokaisen kuntakonsernin avaintehtäviä muun muassa siksi, että vuodesta 2017 alkaen kuntalaki edellyttää kunnilta valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tavoitteita toimeenpannaan ohjelmin, jotka konkretisoivat teema-alueittain kunnan kehitysaskeleita ja joilla luodaan edellytykset sekä perusteet kunnan strategisen ja operatiivisen johtamisen sillanrakentamiselle. 

Jo osissa kuntia käynnistynyt strategiatyö tulee olemaan tulevana vuonna yksi kuntien päättäjiä ja johtoa työllistävä projekti, johon on syytä paneutua perusteellisesti. 

Kunnan tulevaisuuteen tulevat ottamaan aktiivisesti kantaa niin nykyinen, kuin kesällä 2017 puikkoihin astuva valtuusto – useissa kuntia viestikapula siirtyy valtuustolta toiselle kevään ja alkusyksyn syklissä. Yksi strategiatyötä tällä kertaa haastava asia on maakuntauudistus, joka on käynnissä eri puolilla Suomea. 

Kuntastrategian tuloksellisuuden arviointiin ja seuraavan strategiakauden tavoitteisiin on syytä ottaa vahvasti mukaan myös tarkastuslautakunnat. Näiden lautakuntien jäsenten ja niiden toimintaa avustavien asiantuntijoiden näkemyksiä on arvokasta kuunnella vaihtoehtoja punnittaessa ja linjauksia tehtäessä. 


Auditio 2017 antaa ajattelemisen aihetta ja kimmokkeita tulevaisuuden kunnan rakentamiseen

Auditio 2017 -konferenssi toteutetaan tammikuussa 2017 Tampereella. Alkuvuoden ajankohtaisimpaan konferenssiimme olemmekin ladanneet todella mielenkiintoisen puhujakaartin antamaan meille eväitä ja ajatuksia vuoden 2017 avainhetkiin. 

Ohjelmassa on luvassa vahvoja ja punnittuja näkemyksiä talouden, hallintoreformien ja talousjohdon roolista uudistuvissa kunnissamme - luvassa on lisäksi rentoa yhdessäoloa ja verkostoitumista ”korkean paikan talousleirille” asiaankuuluvaan tyyliin. Tervetuloa Tampereelle!

Lue lisää Auditiosta ja ilmoittaudu mukaan: www.bdo.fi/auditio2017

Lisätiedot ja tiedustelut: Jari Salomaa, [email protected], p. 050 462 6900.