Artikkelit:

Janakkalassa hyvinvointia edistetään poikkihallinnollisella asiantuntijuudella

25 elokuuta 2016

Maakuntauudistuksen edetessä korostuu kuntien tarve löytää uudenlainen missio, olemassaolon merkitys, omalle kunnalle. Yksi keskeinen rakennusaine tässä työssä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sillä kuntien vastuulla on myös tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tähän kuntia velvoittaa kuntalaki.

Janakkalan kunta on käynnistänyt kunnan sisäisen vuoropuhelun siitä, miten hyvinvointiin liittyvät tavoitteet ja mittarit määritetään kunnan toimialarajat ylittäen. Käytännössä kunta tunnistaa ja määrittää hyvinvointiin liittyviä tavoitteita kuntastrategiassa ja siihen liittyvissä ohjelmissa sekä vuotuisissa talousarvioissa. Hyvinvointijohtaminen on tärkeä osa kunnan kokonaisjohtamista, ja sillä on kosketuspintoja niin elinvoimaisuuteen kuin kuntalaisten osallistamiseenkin, demokratiaan.

- Hyvinvointijohtaminen on terminä ja tekemisenä otettava huomattavasti vahvemmin huomioon luottamushenkilöiden koulutuksessa. On kriittistä, että päätöksentekijät, kunnan johto ja henkilöstö ymmärtävät asiat samalla tavoin ja sitoutuvat edistämään yhteisiä tavoitteita kuntastrategian suunnassa, toteaa Janakkalan kunnan talous- ja hallintojohtaja Jenni Jokela.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen vastuu on yhteinen. Hyvinvointijohtamisen tuloksellinen ja vaikuttava toteuttaminen edellyttää laadukkaiden ohjelmien ja suunnitelmien ohella projektien hallintaa ja johtamisosaamista. Hyvinvointiin liittyvät toimenpiteet on syytä projektoida ja niissä on hyvä huomioida poikkihallinnollisen asiantuntijatyön vahvuus. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään niin perusturvan, sivistys- ja opetustoimen kuin teknisen ja konsernipalvelujenkin tehtävien, palveluiden ja henkilöstön toimesta.

BDO:n neuvonantopalvelut toteuttivat Janakkalassa 25. elokuuta koulutuspäivän hyvinvoinnin johtamisesta ja siihen liittyvien projektien onnistuneesta hallinnasta. Osallistujat edustivat kunnan konsernihallinnon ja eri toimialojen asiantuntijoita. Kouluttajina toimivat kehittämispäällikkö Anne Sormunen ja projektipäällikkö Olli Uotila.

Haluaisitko kuntaasi vastaavanlaisen koulutuspäivän? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä kuntasi henkilöstölle räätälöity koulutuspäivä!